Použitelnost mapování pro určitý režim mode

Složená vlastnost pro nastavení použitelnosti dané mapovací struktury jen pro určitý režim nebo režimy.

syntax
[insert: alowed | denied][; select: alowed | denied][; update: alowed | denied]

Vlastnost nabízí možnost vypnutí určité mapy nebo její části (viz. seznam možných vlastnických uzlů níže) pro určitý režim, přičemž režimy jsou rozlišovány následující 3:

insert - vkládání (import) nových instancí do systému flexideo z dat obdržených z externí aplikace,

select - výběr (export) dat z databáze systému flexideo a sestavení pro externí aplikaci,

update - přepis již existujících instancí v systému flexideo daty z externí aplikace.

Každý z těchto režimů je povolen, není-li právě vlastností mode uvedno jinak. Povolení režimů tak může být řízeno pomocí této vlastnosti jak pro celou mapu pomocí jejího kmene, tak i pro jednotlivé segmenty a jiné části mapy. Je-li v kmenu mapy určitý režim zakázán, není většinou možné jej dalšími vnořenými uzly mapy povolit. To slovo "většinou" je však důležité a jeho použití vychází ze vzájemného vztahu dvou ze tří režimů. Zatímco select sám určuje povolení výstupu dat prostřednictvím dané mapy, pro vstup dat jsou ve vlastnosti možnosti dvě - insert a update. Zde je možný jednosměrný přechod z režimu update do režimu insert, pokud není nalezena žádna odpovídající instance pro přepis na základě vyhledávací vlastnosti pair-according-to. Jakmile je ale režim insert stanoven, je logické, že update není možný. Dále zde platí, že pokud kmen mapy říká, že mohu provádět pouze update dokumentu, zahrnuje tento update i možnost přidání nového opakovatelného segmentu v rámci instance. To co platí pro dokument a jeho opakovatelný segment platí i pro opakovatelnou oblast a jejího opakovatelného potomka.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost mode je možné uvést u následujících uzlů:

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);

mapp-to - mapování segmentu do externí aplikace (substruktura definice);

pack - obal mapovaných dat (substruktura definice);

join-mapp - propojení map dokumentů (substruktura definice);


Vlastnost mode

Možnost použít strukturu jen pro určitý režim.

syntax
[insert: alowed | denied][; select: alowed | denied][; update: alowed | denied]

Identifikace mapované aplikace applicationVlastnost autocompleteMožnost rozšířit mapováním obecnou oblast custom-x-commonIdentifikace typu dat mapované aplikace documentMetoda pro vstup dat input-methodMetoda pro výstup dat output-methodJednoznačné jméno (účel) mapy purposeVolba pro zahrnování kmenového uzlu root-areaPodmínka pro vstup dat input-onNastavení vstupních parametrů input-paramsPoužitelnost mapování pro určitý režim modeSpecifikace obalu packPárování externích instancí na interní pair-according-toPodmínka pro výstup dat input-onNastavení výstupních parametrů output-paramsVýběr připojovaných vstupních dat join-input-whereVýběr připojovaných výstupních dat join-output-wherePřipojování jiných map join-mappZákladní mapovací odkaz pro segmenty refInstanční specifikace uzlu v obalu multi-node-refUrčení rodičovského uzlu obalu parent-node-refNastavení nemapovaných údajů unmappedIdentifikace jmenného prostoru uriSpecifikace jmenných prostorů xml-ns