Instanční specifikace uzlu v obalu multi-node-ref

Odkaz na uzel, který je považován v obalu za reprezentanta jedné instance (opakování). Není-li uveden, je tímto nositelem přímo kmenový uzel určený v mapp-to-app/document.

syntax
{external-absolute-reference}

V této vlastnosti jde o to, sdělit, že určitá struktura obalu, uzel či celá větev, je tvořena opakovaně pro každou přenášenou instanci datového uzlu. Můžeme například chtít mít následující externí data:

example
<dataPack>
<item>
<ucto>
<objednavka>
...
</objednavka>
</ucto>
</item>
<item>
<ucto>
<faktura>
...
</faktura>
</ucto>
</item>
<item>
<sklad>
<vydejka>
...
</vydejka>
</sklad>
</item>
</dataPack>

Zde je patrné, že datové položky jako je objednávka, faktura a příp. další jsou ještě v rámci obalu vloženy do uzlu item. Ten je v našem příkladu součástí obalu a nikoli datových položek. Abychom tedy dokázali podobnou funkčnost v externích datech zajisti, tedy rozpoznat při vstupu a generovat při výstupu, je tu k dispozici právě vlastnost multi-node-ref. Pro náš příklad by vlastnost disponovala následujícím stručným odkazem:

example
/item

Odkaz neobsahuje kmenový uzel obalu, protože ten je logickou součástí dat, je-li definován (tj. je-li uvedena substruktura pack). Absolutní odkaz, který je v této vlastnosti uváděn tedy začíná kmenovým potomkem. Při neuvedení vlastnosti je pak logickým důsledkem, že přímým vlastníkem dat je kmen dokumentu. Pod položkou item je v příkladu vždy ještě jeden uzel, který patří rovněž do struktury obalu a nikoli do struktury dat a v dávce určuje oblast, do které data patří. Jde o uzly ucto a sklad. Ty však nejsou v rámci item již opakovatelné a jen položku dále strukturují. Pro určení, kam který typ dat patří, slouží v definici obalu vlastnost parent-node-ref.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost multi-node-ref je možné uvést u následujících uzlů:

pack - obal mapovaných dat (substruktura definice);

join-mapp - propojení map dokumentů (substruktura definice);


Vlastnost multi-node-ref

Odkaz na uzel, který je považován v obalu za reprezentanta jedné instance (opakování). Je uváděno v případě, že opakovatelným uzlem je nějaká výchozí substruktura a nikoli uzel potomka.

syntax
{external-absolute-reference}|child|none

Identifikace mapované aplikace applicationVlastnost autocompleteMožnost rozšířit mapováním obecnou oblast custom-x-commonIdentifikace typu dat mapované aplikace documentMetoda pro vstup dat input-methodMetoda pro výstup dat output-methodJednoznačné jméno (účel) mapy purposeVolba pro zahrnování kmenového uzlu root-areaPodmínka pro vstup dat input-onNastavení vstupních parametrů input-paramsPoužitelnost mapování pro určitý režim modeSpecifikace obalu packPárování externích instancí na interní pair-according-toPodmínka pro výstup dat input-onNastavení výstupních parametrů output-paramsVýběr připojovaných vstupních dat join-input-whereVýběr připojovaných výstupních dat join-output-wherePřipojování jiných map join-mappZákladní mapovací odkaz pro segmenty refInstanční specifikace uzlu v obalu multi-node-refUrčení rodičovského uzlu obalu parent-node-refNastavení nemapovaných údajů unmappedIdentifikace jmenného prostoru uriSpecifikace jmenných prostorů xml-ns