Podmínka pro výstup dat input-on

Výstupní podmínka umožňuje omezit instance určené pro výstup za pomoci zadání logického výrazu. Je použitelná v celé řadě mapovacích struktur. Odkazy je však možné směrovat pouze na dokumenty, které jsou připraveny k odesílání a má jednak za úkol zajistit odeslání jen těch instancí, které splňují zadaný výraz, ať již jde o celý dokument (použití v kmenu mapp-to-app nebo o jeho část (použití v instrukci mapp-to. Může rovněž figurovat v kmenovém spojování map či naplňování nemapovaných segmentů externích dokumentů.

{logical-expression}

Více viz. popis výrazy on, který je společný pro použití ve vlastnostech input-on i output-on.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost output-on je možné uvést u následujících uzlů:

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);

mapp-to - mapování segmentu do externí aplikace (substruktura definice);

unmapped - ošetření nemapovaných prvků (substruktura definice);