Nastavení výstupních parametrů output-params

Umožňuje vložit jeden nebo více parametrů pro mapování výstupních dat.

{name} = expression[; {name} = expression][...]

Více o nastavování parametrů mapování naleznete zde.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost output-params je možné uvést u následujících uzlů:

mapp-to-app - kmen mapy do externí aplikace (substruktura definice);

mapp-to - mapování segmentu do externí aplikace (substruktura definice);