Specifikace obalu pack

Substruktura pack slouží pro nastavení standardního uzlu či uzlů obalu mapovaných dat pro jejich vstupní identifikaci a/nebo výstupní sestavování.

Nastavitelné vlastnosti uzlu pack

Substrukturu pack je možné specifikovat následujícími vlastnostmi:

comment - Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.;

discarted - Pomůcka VYŘAZENÍ (tj. "odpoznámkování" v kódu definice). Je-li uzel označen touto vlas ...

document - Jméno typu dokumentu (token) určené aplikace jako názvu pro získání správného schematu ...

label - Určuje název (štítek), který se objevuje u definovaného segmentu;

mode - Možnost použít strukturu jen pro určitý režim.;

multi-node-ref - Odkaz na uzel, který je považován v obalu za reprezentanta jedné instance (opakov ...

parent-node-ref - Uzel, který je rodičem jedé či všech instancí typu určených v mapp-to-app/docume ...

release-level - Specifikace bezpečnostní úrovně, která již danou substrukturu pro určitý okruh uži ...

release-section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, kde se již daná su ...

secrecy-lev - Specifikace bezpečnostní úrovně, která je zapotřebí pro zpřístupnění segmentu určité ...

section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, která jsou zapotřebí pro z ...

value-settings - Seznam přiřazení výchozích hodnot či výrazů v datovém balíku, který je obalem. Vý ...