Základní mapovací odkaz pro segmenty ref

Odkaz na aplikaci, typ dokumentu nebo účel spojený s odkazem na konkrétní segment formou zdrojové syntaxe. Jde o klíčovou vlastnost mapovacích substruktur mapp-to .

:{mapp-to-app - purpose}:{segment-reference} | {applicationName}:[{appDocumentName}]:{segment-reference}

Podrobnosti k využití vlastnosti ref viz. též mapovací principy, zejm. pak popis vztahu vlastností application/document/purpose kmenové struktury map.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost ref je možné uvést u následujících uzlů:

mapp-to - mapování segmentu do externí aplikace (substruktura definice);

unmapped - ošetření nemapovaných prvků (substruktura definice);