Identifikace jmenného prostoru uri

Vlastnost uri obsahuje webový odkaz jako jednoznačný globální identifikátor použitého jmenného prostoru pro účely externího typu dokumentu (Uniform Resource Identificator). V rámci XDS definice jde o vlastnost výhradně jediné struktury a sice xml-ns. Zápis má tuto syntaxi

uri="{http-uri-reference}"

Např.

uri="http://www.cizi-aplikace.cz/schema/typ-dokumentu"

Tato adresa je pomocí sousední vlastnosti name přiřazena ke konkrétnímu jemnnému prefixu.

Více o použití jmenných prostorů naleznete zde.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost uri je možné uvést u následujících uzlů:

xml-ns - přiřazení jmenného prostoru (substruktura definice);