Specifikace jmenných prostorů xml-ns

Substruktura xml-ns slouží pro vyjmenování a identifikaci použitých jmenných prostorů vč. přiřazení jejich zkratek - prefixů (kvalifikace externích uzlů).

Více o použití jmenných prostorů naleznete zde.

Nastavitelné vlastnosti uzlu xml-ns

Substrukturu xml-ns je možné specifikovat následujícími vlastnostmi:

name - Jednoznačná a jedinečná identifikace uzlu na dané úrovni zařazení, tedy na větvi či v sezna ...

uri - URI jmenného prostoru, kterému pomocí vlastnosti name můžete přiřadit lokální jméno pro účel ...