Nástroje pro XDS

V této části otevřeme otázku tvorby XDS a nástroje, které je k tomu možné použít.


XDS je XML dokument

XDS jako XML dokument je možné zpracovat v jakémkoli XML dokumentu, pokud bude dodržena struktura definice. Pro XDS existuje obecná definice dokumentu (DTD), kterou je možno stahnout zde. Dále je třeba dodržet syntaxi a význam zápisu vlastností jednotlivých segmentů. Vlastní zápis je pak možno provádět vaším oblíbeným XML editorem.

V definici se vyskytují určitá specifika, jako např. zápis odkazů či variabilní seznamy jmen, které je třeba dohledávat a zadávat správně. Pro tyto účely je v replikátoru k dispozici v oblasti dalších nástrojů pod odkazem "Tvůrce odkazů v navrhovaném XDS" (viz. obr.).

tvurce-odkazu-v-xds

Při otevření jste, podobně jako při tvorbě verze, vyzváni k zadání hlavní a příp. seznamu dalších doplňkových XDS, ze kterého má být odkaz tvořen. Po zobrazení okna pak máte možnost procházet navrhovaná XDS a zároveň tak tvořit odkazy. U XDS jde o to, že některé segmenty jsou odvozeny až při vlastním generování verze replikátorem a je třeba jít ke zdrojovým segmentům, které jsou replikovány. V kolonce relativního odkazu se vám pak zobrazuje potřebný cílový odkaz.

Pokud si chcete tyto starosti z velmi podstatné části usnadnit, použijte vestavěný editor XDS, který nabízí IntelliSense a řadu jiných pomocných nástrojů navržených pro snadnější práci při návrhu XDS definice. Viz. xds designer v další části.


Nástroj XDS designer

V rámci programu replikátor pro tvorbu verze aplikace systému flexideo je k dispozici program "XDS designer". Nabízí řadu nástrojů pro tvorbu a úpravu celého XDS i jeho částí. Jsou integrovány nástroje pro editaci, procházení i třídění jednotlivých částí XDS. Dále také nápověda a pomocné nabídky pro sestavování vlastností definic a jejich segmentů.

Více o nástroji pro návrh XDS najdete v technické podpoře programu flexideo v části věnované replikátoru.


Další podrobnosti

Přehled operátorů použitelných pro výrazy v XDS (na začátku jsou uváděny pro úplnost vnitřní rozpoznávací kódy, které vás pro účely definice nezajímají):

ca - +- (>)

cb - -+ (<)

cc - += (>=)

cd - -= (<=)

ce - == (=)

cf - != (<>)

cg - =~ resp. like (jako)

ci - is null

cn - [is] not null

mp - + (plus)

mm - - (minus)

mc - * (krát)

md - | (děleno)

la - and

lo - or

pl - ALL

pl - ANY

pe - EXIST

Predikáty se zapisují jako funkce (se závorkami)

bl - (

br - )

sl - [

sr - ]

eq - "=" tj. operátor přiřazení (pokud je povolen)

in - speciální instrukce uzavřená mezi dvě dvojtečky

jn - & operátor spojování řetězců

fn - název funkce

dc - , delimiter common => oddělovač čárka

nt - klíčové slovo NOT pro použití shodnotami NULL

kw - key-word jiné klíčové slovo (např. none)


Příklad na úvodPostupy, pojmySegmenty a jejich vlastnostiSUBstruktury a jejich vlastnostiNástroje pro XDS