Další podrobnosti


Přehled použitelných operátorů výrazů

Přehled operátorů použitelných pro výrazy v XDS (na začátku jsou uváděny pro úplnost vnitřní rozpoznávací kódy, které vás pro účely definice nezajímají):

ca - +- (>)

cb - -+ (<)

cc - += (>=)

cd - -= (<=)

ce - == (=)

cf - != (<>)

cg - =~ resp. like (jako)

ci - is null

cn - [is] not null

mp - + (plus)

mm - - (minus)

mc - * (krát)

md - | (děleno)

la - and

lo - or

pl - ALL

pl - ANY

pe - EXIST

Predikáty se zapisují jako funkce (se závorkami)

bl - (

br - )

sl - [

sr - ]

eq - "=" tj. operátor přiřazení (pokud je povolen)

in - speciální instrukce uzavřená mezi dvě dvojtečky

jn - & operátor spojování řetězců

fn - název funkce

dc - , delimiter common => oddělovač čárka

nt - klíčové slovo NOT pro použití shodnotami NULL

kw - key-word jiné klíčové slovo (např. none)


XDS je XML dokumentNástroj XDS designerDalší podrobnosti