Výhody Flexideo

10× nižší náklady ve srovnání s běžným vývojem

Proč programovat, když můžete replikovat? V krátkém čase získáte vlastní informační systém, který je spolehlivý, výkonný a hlavně investičně přijatelný. Ve srovnání s klasickým vývojem snížíte své náklady až desetinásobně.

Vlastní technologie na principu replikace

Flexibilní řešení pro vaše individuální potřeby. Otevřený systém funguje na principu replikace, jádro XDS (DNA) se dokáže plně přizpůsobit vašim nárokům. Zadejte své požadavky a získejte systém šitý na míru.

Rychlá reakce na změny trhu

Systém dokáže efektivně reagovat na nové potřeby, dlouhodobě prosperuje a je účinným nástrojem pro skutečnou praxi. Se schopností rychlého přizpůsobení se trhu představuje moderní nástroj 21. století.

Aplikace se přizpůsobí vám nikoliv vy jí

Žádné balíkové řešení. Systém se přizpůsobí pouze vám a vašim potřebám. Získejte jedinečný software s vaší unikátní informační strukturou, díky kterému budete o krok napřed. Máte nový požadavek? Systém je připravený.

Flexideo, prostor pro váš úspěch

Systém, který se plně přizpůsobí

Náš revoluční flexibilní systém se plně přizpůsobí vašemu byznysu. Vy víte, co potřebujete, my víme, jak vám takový systém připravit. Za zlomek času a až 10× nižší náklady ve srovnání s klasickým vývojem získáte systém šitý na míru.  Úvodní konzultace je u nás zdarma. Flexideo – váš byznys, vaše cesta.

Vy máte potřeby, my máme řešení

Na začátku společně projdeme vaše potřeby a zjistíme, co od systému očekáváte. Definicí těchto požadavků vytvoříme strukturu, obdobu DNA, která tvoří základ celého softwaru Flexideo. Díky tomu lze k systému kdykoliv přistupovat a měnit jej například dle vývoje trhu.

Začínáme tam, kde ostatní končí

Klasické statické informační systémy nedokážou rychle reagovat na změny trhu, jejich úpravy jsou nákladné a mnohdy neřešitelné. A proto je tu Flexideo. Naše XDS neboli DNA je pro vás kdykoliv připraveno. Změny jsme schopni aplikovat v relativně krátkém čase. Stačí jen zadat požadavek a ostatní už necháte na nás.