Základním principem je vysoká flexibilita. Systém od svého jádra v podobě XDS (DNA) definice šíří potřebné struktury a funkcionality až k nejširším okruhům uživatelů: Systém, který dokáže efektivně reagovat na nové potřeby může dlouhodobě prosperovat a být účinným nástrojem pro skutečnou praxi. Se schopností přizpůsobení stojí a padá kvalita systému.