100% flexibilní informační systém s vlastní technologií replikace,
za 10× nižší náklady a čas ve srovnání s běžným vývojem

Vše začalo prezentací obchodní aplikace Flexideo. Zaujala nás moderní a intuitivní forma řešení. Se zástupci společnosti jsme ihned probrali otázku investice, která pro nás byla více než příznivá. Jelikož u stávajícího řešení nám pomalu končila licence, bylo zapotřebí novou aplikaci připravit během pár týdnů. Zároveň za předpokladu, že nová aplikace převezme zaběhlé propracované metody výpočtu provizí a jejich výplaty do obchodní sítě a řadu dalších postupů. Díky Flexideo se vše stihlo ještě s předstihem, navíc nová aplikace předčila naše očekávání. Líbí se nám sofistikované metody tvorby software, které nevyžadují programování a umožňují krátké vývojové cykly. Flexideo dokáže opravdu rychle reagovat na požadované změny, vše je realizováno v krátkém čase s úzkou vazbou na praxi.      

NPS Group

Naše společnost působí v oblasti distribuce finančních produktů. Je relativně malá, ale povinnosti, které musí z hlediska příslušných zákonů a regulací plnit, jsou administrativně, technologicky a finančně obrovské. Dlouho jsme hledali informační systém, který by splňoval zákonné a regulatorní nároky a požadavky, zároveň nároky na obchodní podporu distribuční sítě a současně nebyl finančně nedosažitelný. Našli jsme jej u Flexidea v podobě COMEXu. Velký přínos spatřujeme v otevřených možnostech dalšího vývoje systému a schopnosti přizpůsobit se změnám přicházejícím zvenku i zevnitř. Musím zmínit i lidský rozměr spolupráce, zahrnující přátelskost, pružnost a v nemalé míře ochotu podívat se na věc nejen očima technika a ajťáka, ale i očima obchodníka s jeho potřebami. Jsme tady rádi.

Miriam Hanáková

Finvox