Tam, kde ostatní selhali, Flexideo uspělo v rekordním čase!

Aplikace pro soukromou školu

background-implicit

Aplikace pro soukromou školu.

V současné době hraje čas možná nejdůležitější roli. Rychlá implementace softwarových řešení doslova rozhoduje o úspěchu. Tato případová studie se zaměřuje na bleskurychlé nasazení aplikace pro soukromou školu, která požadovala specifické řešení na míru. Díky no-code řešení Flexideo jsme přitom vše zvládli během tří měsíců! Naše aplikace nejenže splnila všechny požadavky klienta, ale také vyřešila to, co jiní dodavatelé nezvládli. 

Naše výzva

Soukromá škola čelila několika problémům při hledání softwarového řešení, které by pokrylo její specifické potřeby.

Specifika zadání

 • Soukromá škola měla jedinečné potřeby, které standardní softwarová řešení nedokázala pokrýt.
 • Předchozí pokusy s různými dodavateli vedly k vyčerpání zdrojů bez dosažení požadovaného výsledku.
 • Byla potřeba integrace s existujícími systémy a procesy školy.

Flexideo přistoupilo k projektu s cílem vytvořit modulární a flexibilní aplikaci, která by pokryla všechny specifické potřeby školy.

Co systém zahrnuje

 • E-shop a skladová evidence – modul umožňující prodej produktů a služeb, sledování zásob a správu skladu
 • Finanční modul – automatizovaná i manuální fakturace školného, kroužků, privátních lekcí, výletů a dalších služeb, které škola nabízí
 • Docházka a výplaty mezd – evidence docházky zaměstnanců a generování podkladů pro výplaty mezd
 • Databáze studentů a učebnic – kompletní evidence studentů, zapůjčených učebnic a kontaktů na rodiče
 • Integrace s dalšími systémy – aplikace byla navržena tak, aby komunikovala a propojovala další programy v ekosystému školy, což přineslo výraznou administrativní úsporu

Průběh projektu

Projekt byl zahájen s detailním plánováním a analýzou potřeb školy. Ve Flexideo jsme aplikovali agilní metodiky, což umožnilo rychlé iterace a přizpůsobování se požadavkům klienta. Klíčové fáze projektu zahrnovaly:

 • Analýza požadavků a plánování – podrobná analýza specifických potřeb školy a návrh řešení
 • Vývoj a implementace – rychlý vývoj základních modulů a jejich následná integrace do existujících systémů školy
 • Testování a ladění – intenzivní testování funkcionalit a rychlé řešení případných problémů.
 • Nasazení a školení – úspěšné nasazení aplikace do produkčního prostředí a školení zaměstnanců školy na používání nového systému
 • Výsledky – aplikace Flexideo byla nasazena v rekordním čase tří měsíců a okamžitě přinesla několik výhod

Výsledek projektu

Automatizace několika procesů vedla k výraznému snížení administrativní zátěže. Zaměstnanci a vedení školy mohou díky integraci a jednoduchému používání aplikace věnovat více času klíčovým úkolům. Protože je aplikace modulární, umožňuje snadné rozšiřování o nové funkce podle aktuálních potřeb školy.

Případová studie ukazuje, jak Flexideo dokázalo uspět tam, kde jiní selhali. Především se povedlo v rekordním čase vyvinout a nasadit komplexní softwarové řešení pro veškerou agendu soukromé školy. Díky své flexibilitě, rychlosti a efektivitě se Flexideo stalo zásadním partnerem klienta, a to nejen pro současné potřeby, ale i pro budoucí rozvoj a inovace.

Budoucnost aplikace

Aplikaci nadále rozšiřujeme, například o moduly pro školní jídelnu nebo nástroje HR

Další články

Všechny články