Server

Přehled způsobů komunikace se serverem flexideo, výčet a popis možností jeho požadavků. Dále zde najdete další specifikace spojené s provozováním instance flexideo aplikace, která je dána fungující instancí serveru a databáze.

Základní možnosti

Systém s klientskou částí koumunikuje pomocí HTTP a to jak běžnou webovou komunikací tak i výměnou XML a jiných formátů dat.


Příklady požadavků

Příklady použití vybraných požadavků řazené abecedně dle názvu uzlu požadavku.


Protokol požadavků

Požadavky pro získávání a ukládání XML dokumentů flexideo nebo jejich sestav (pseudo dokumetů) a práce s historií těchto dokumentů (viz. též flexideo dokumenty).


Akce jako služby, URIs

Pomocí transformačních akcí jsou v systému flexideo vytvářeny různé automatizované úkony pro různé účely, které je možné zároveň vystavovat jako webové služby dostupné pomocí SOAP protokolu. Zatímco ...


Instalace krok za krokem

Aplikace flexideo ja možné provozovat na cloud serverech a to buď pod vlastní doménou nebo na flexideo.cloud anebo instalovat on-premise na vlastní hardware.


Ke stažení

V této části je možné stahnout si aktuální verze programů a doplňkových souborů pro fungování systému.


Chcete-li důsledněji využít možností, které koncept nabízí, využijte možnosti školení či konzultací - viz.