definition

Definice comex - všechny druhy comex definic jsou jednotně popsány jediným schematem v jediném jmenném prostoru (http://www.flexideo.com/comex/definition) s jednotným kmenovým uzlem definition. Pro popis je využíváno prefixu cxd:..., který v tomto popisu odkazuje na zmíněný jmenný prostor). Kmenový uzel každé definice comex. Potomky jsou uzly tříd, modifikátorů a stránek - tří základních okruhů definice.


Uzel cxd:definition

Definice comex - všechny druhy comex definic jsou jednotně popsány jediným schematem v jediném jmenném prostoru (http://www.flexideo.com/comex/definition) s jednotným kmenovým uzlem definition. Pro p...


Uzel cxd:action

Definice instance třídy action.


Uzel cxd:document

Definice instance třídy document.


Uzel cxd:folder

Definice instance třídy folder.


Uzel cxd:table

Definice instance třídy table.


Uzel cxd:control

Definice konkrétního ovladače jako programového objektu.


Uzel cxd:modifier

Definice konkrétního modifikátoru jako programového objektu.


Uzel cxd:register

Definice registru existujících tříd, jejich rozsahů a modifikátorů. Dále obsahuje seznam ovladačů nezávisle na třídách. Existují dva druhy registru odlišených atributem type.


Uzel cxd:page

Definice stránky pomocí komponent spojujících třídy a modifikátory.


Uzel cxd:files

Definice seznamu souborů specifikovaného typu.


Uzel cxd:frames

Základní typ(y) uzlu(ů): pageObjectElmType;


Uzel cxd:pages

Základní typ(y) uzlu(ů): pageObjectElmType;


Uzel cxd:modifiers

Základní typ(y) uzlu(ů): pageObjectElmType;


Pomocné typy

V této části jsou popsány některé typy, které jsou většinou rekurzivně využívány v předchozích částech, proto je jim věnován samostatný popis.


ÚvodTřídyModifikátoryStránkydefinitionPopis knihovny