definition

Definice comex - všechny druhy comex definic jsou jednotně popsány jediným schematem v jediném jmenném prostoru (http://www.flexideo.com/comex/definition) s jednotným kmenovým uzlem definition. Pro popis je využíváno prefixu cxd:..., který v tomto popisu odkazuje na zmíněný jmenný prostor). Kmenový uzel každé definice comex. Potomky jsou uzly tříd, modifikátorů a stránek - tří základních okruhů definice.


Uzel cxd:definition

Definice comex - všechny druhy comex definic jsou jednotně popsány jediným schematem v jediném jmenném prostoru (http://www.flexideo.com/comex/definition) s jednotným kmenovým uzlem definition. Pro popis je využíváno prefixu cxd:..., který v tomto popisu odkazuje na zmíněný jmenný prostor). Kmenový uzel každé definice comex. Potomky jsou uzly tříd, modifikátorů a stránek - tří základních okruhů definice.

syntax
<cxd:definition
replicator-version="{string}"
application-version="{string}"
>
<cxd:action ... /> *
<cxd:document ... /> *
<cxd:folder ... /> *
<cxd:table ... /> *
<cxd:control ... /> *
<cxd:modifier ... /> *
<cxd:register ... /> *
<cxd:page ... /> *
<cxd:files ... /> *
<cxd:frames ... /> *
<cxd:pages ... /> *
<cxd:modifiers ... /> *
</cxd:definition>

Prvek cxd:definition se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.


Atributy

replicator-version - popis neuveden(typ: string) TYP HODNOTY: string (string);

application-version - popis neuveden(typ: string) TYP HODNOTY: string (string);


Potomci

Popisy potomků naleznete v dalších statích:


Uzel cxd:action

Definice instance třídy action.


Uzel cxd:document

Definice instance třídy document.


Uzel cxd:folder

Definice instance třídy folder.


Uzel cxd:table

Definice instance třídy table.


Uzel cxd:control

Definice konkrétního ovladače jako programového objektu.

Základní typ(y) uzlu(ů): controlElmType;

syntax
<cxd:control>
<cxd:lang ... /> ?
<cxd:params ... /> ?
</cxd:control>

Prvek cxd:control se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.


Atributy

Uzel cxd:control neobsahuje žádné atributy.


Potomci

Popis uzlu nebo celé struktury v určitém jazyce. Obsahuje texty zobrazované uživateli i dílčí poznámky.

Základní typ(y) uzlu(ů): langElmType;

syntax
<cxd:lang
code="{string}"
id="{number/xsd:positiveInteger}"
name="{string/xsd:Name}"
value="{string}"
message="{string}"
content="{string}"
label="{string}"
descr="{string}"
comment="{string}"
example="{string}"
>
<cxd:lang ... /> *
</cxd:lang>

Prvek cxd:lang se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Popis obsahu elementu cxd:lang viz. popis typu langElmType.

Obálka pro definici seznamu nastavovaných parametrů.

Základní typ(y) uzlu(ů): paramsElmType;

syntax
<cxd:params>
<cxd:param ... /> *
</cxd:params>

Prvek cxd:params se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Popis obsahu elementu cxd:params viz. popis typu paramsElmType.


Uzel cxd:modifier

Definice konkrétního modifikátoru jako programového objektu.


Uzel cxd:register

Definice registru existujících tříd, jejich rozsahů a modifikátorů. Dále obsahuje seznam ovladačů nezávisle na třídách. Existují dva druhy registru odlišených atributem type.


Uzel cxd:page

Definice stránky pomocí komponent spojujících třídy a modifikátory.


Uzel cxd:files

Definice seznamu souborů specifikovaného typu.


Uzel cxd:frames

Základní typ(y) uzlu(ů): pageObjectElmType;

syntax
<cxd:frames
langs="mixed|omitted|only"
>
<cxd:lang ... /> ?
<cxd:params ... /> ?
<cxd:templates ... /> ?
<cxd:methods ... /> ?
<cxd:properties ... /> ?
<cxd:events ... /> ?
<cxd:types ... /> ?
</cxd:frames>

Prvek cxd:frames se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Popis obsahu elementu cxd:frames viz. popis typu pageObjectElmType.


Uzel cxd:pages

Základní typ(y) uzlu(ů): pageObjectElmType;

syntax
<cxd:pages
langs="mixed|omitted|only"
>
<cxd:lang ... /> ?
<cxd:params ... /> ?
<cxd:templates ... /> ?
<cxd:methods ... /> ?
<cxd:properties ... /> ?
<cxd:events ... /> ?
<cxd:types ... /> ?
</cxd:pages>

Prvek cxd:pages se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Popis obsahu elementu cxd:pages viz. popis typu pageObjectElmType.


Uzel cxd:modifiers

Základní typ(y) uzlu(ů): pageObjectElmType;

syntax
<cxd:modifiers
langs="mixed|omitted|only"
>
<cxd:lang ... /> ?
<cxd:params ... /> ?
<cxd:templates ... /> ?
<cxd:methods ... /> ?
<cxd:properties ... /> ?
<cxd:events ... /> ?
<cxd:types ... /> ?
</cxd:modifiers>

Prvek cxd:modifiers se nachází ve jmenném prostoru http://www.flexideo.com/comex/definition.

Popis obsahu elementu cxd:modifiers viz. popis typu pageObjectElmType.


Pomocné typy

V této části jsou popsány některé typy, které jsou většinou rekurzivně využívány v předchozích částech, proto je jim věnován samostatný popis.


ÚvodTřídyModifikátoryStránkyEditordefinitionPopis knihovny