definition

Definice comex - všechny druhy comex definic jsou jednotně popsány jediným schematem v jediném jmenném prostoru (http://www.flexideo.com/comex/definition) s jednotným kmenovým uzlem definition. Pro popis je využíváno prefixu cxd:..., který v tomto popisu odkazuje na zmíněný jmenný prostor). Kmenový uzel každé definice comex. Potomky jsou uzly tříd, modifikátorů a stránek - tří základních okruhů definice.