Když to chcete po svém!

Možná byste rádi změnili některé prvky ve vašem informačním systému, ale požadavky externího dodavatele se vám zdají nepřiměřeně vysoké. Možná jste v situaci, kdy nechcete být závislí na externím dodavateli informačního systému nebo si přejete zapojit vlastní pracovní síly přímo do procesu tvorby informačních struktur potřebných pro vaše účely. Možná se také chcete více odlišit od konkurence a nabídnout něco, co jiní nenabízejí a zajistit si tak dostatečnou a stabilní klientelu nebo prostě jen chcete dělat věci správně, důsledně a kvalitně, ale potřebujete k tomu oporu v informačním systému. Takový systém by byl však příliš drahý a jeho příprava by navíc trvala příliš dlouho. Nic z toho však nerealizujete, protože to zkrátka za daných podmínek není možné nebo smysluplné.

Existuje však způsob, jak mít k dispozici konkurence-schopný a jedinečný software s vaší unikátní informační strukturou, pomocí kterého můžete nabídnout něco nového, udržet náskok a věci řešit spolehlivě a důsledně, aniž by jste museli do informačních struktur investovat nepřiměřené prostředky. Můžete je totiž replikovat! Nebudete tak používat stejný software, který používá ještě celá řada dalších, většinou konkurenčních týmu, kterým vlastně můžete pomoci zdokonalovat prostřednictvím stejného dodavatele jejich programové vybavení.


Máte vlastní vědomostní základnu? >> Sestavte podle ní vlastní software!

Dlouhá řada programového vybavení je založena na vědomostech a zkušenostech svých tvůrců, které nemusí přesně vyhovovat vaší představě o tom jak věci dělat a jaké struktury či postupy používat. Dokonce můžete mít takovou potřebu, které se žádný existující software ani nepřiblížil.

Koncept vlastního systému však naopak nabízí velmi efektivní způsob, jak využít vlastní vědomostní základny jako konkurenční výhody a poskládat si strukturu informačního systému dle vlastních představ aniž byste museli platit drahý vývoj! Jen poskládejte již vyvynutý software do struktury, kterou potřebujete - viz. rozklad struktury.


Balíky nejsou řešením!

Do určité míry je možné specifickou strukturu suplovat běžnými kancelářskými nástroji, ať již mají papírovou nebo počítačovou formu kancelářských balíků. Nejde to však věčně! Navíc je to značně neefektivní. Spoustu času strávíte obcházením nefunkčního programového vybavení - balíky zkrátka nemohou zajistit uspokojivý chod ve specifických oblastech. Vývoj vlastního programového vybavení je ovšem finančně velmi náročný, má-li být výsledek alespoň uspokojivý. Přitom specifičnost je třeba rozvíjet a zachovat si konkurenceschopnost a užitkovou hodnotu. Je tedy třeba hledat efektivní cesty k tvorbě vlastních struktur a mechanismů, které bude možné dále rozvíjet svým vlastním, specifickým směrem.

Jak to ale zařídit, když je programování tak drahé?! Zkuste na místo programování potřebnou strukturu replikovat z již naprogramovaných entit. Více o nové technologické koncepci replikace najdete v článku Replikace bez legrace.


Nízká investice při zachování kvality?

Ve skutečnosti jde jen o změnu principu. Jde o radikálně jiný přístup ke stavbě potřebného systému. Nejde o snižování či zvyšování kvality. Snaha je zajistit maximální myslitelnou kvalitu softwaru při minimální možné náročnosti!

Toho je dosahováno změnou způsobu jeho tvorby. Použitý přístup ve skutečnosti spíše kvalitu zvyšuje. V zásadě jde o sjednocování a zobecňování využité na maximum, kdy dochází k automatizované výrobě informační struktury. To zajišťuje maximální možnou flexibilitu. Nejde však jen o flexibilitu, koncepce přináší celou řadu logických výhod - viz. článek Nejde pouze o schopnost efektivního nasazení...


Proč replikace?Idea flexibilityVyužijme sílu DNAKdyž to chcete po svém!Klíče k efektivitěPoužité obecné pojmyZásady ochrany soukromí