Akce jako služby, URIs

Pomocí transformačních akcí jsou v systému flexideo vytvářeny různé automatizované úkony pro různé účely, které je možné zároveň vystavovat jako webové služby dostupné pomocí SOAP protokolu. Zatímco běžné požadavky dle xml protokolu flexideo jsou odesílány do rozhraní solve, webové služby jsou volány pomocí rozhraní soap (přesnější způsoby volání viz dále v kapitole).

V této části je popsáno, jak jsou serverem flexideo obsluhovány služby, které jsou vystavovány většinou klientskou částí v rámci, tj. vlastní vytváření není předmětem této části.

Nejprve stručný úvod s příkladem:


Úvod, příklad

Služby, které felxideo server zpracovává jsou volány nikoli přes rozhraní solve, jako běžné požadavky flexideo XML protokolu, ale přes rozhraní soap. Základní syntaxe get části HTTP požadavku má násl...


Existence služby a vazba na registr

Existence služby Existence webové služby v dané aplikaci systému flexideo je dána jejím jedinečným jménem ($nazevAkce) a výskytem složky s popisem služby. Popis služby slouží zároveň jako podklad pro...


Popis settings.mxl

Opět jde o XML soubor v utf-8. Je zpětně kompatibilní se settingy pro add-on a klientský skript, kterými je i nadále využíván. Výchozí popis tohoto souboru je možné najít v technické dokumentaci (viz...


Řešení chyb

Základem pro řešení a vykazování chyb je výběr SOAPu. Server flexideo akceptuje následující jmenný prostor:


Obecný komunikační protokol akcí

Akce, u kterých je proveden release na server jsou vždy dostupné jako webové služby. Buď mají definován svůj vlastní komunikační protokol předávaných dat, ať již jde o formát XML, JSON nebo jiný. Pok...


Přehled URI

Používané jmenné prostory systému flexideo pro různé používané účely. Většina systémem interně používaných XML dat je v lokální formě, tedy bez přidělení uzlů do jmenných prostor a to včetně hlavního...


Formáty akcí

Formáty na vstupu a výstupu akcí, jak přesně jsou formátovány, jak s různými formáty pracuje server, jak ladit akce s různými formáty na vsutpu a výstupu? Jaká je vazba mezi formáty a URI akcí?


Typ asi:email

Uzel reprezentující hlavičku a obsah jedné e-mailové zprávy, odesílané či stahované při komunikaci s poštovním serverem pomocí flexideo webových služeb (akcí).


Pomocné typy

V této části jsou popsány některé typy, které jsou většinou rekurzivně využívány v předchozích částech, proto je jim věnován samostatný popis.


Základní možnostiPříklady požadavkůProtokol požadavkůAkce jako služby, URIsInstalace krok za krokemKe stažení