SUBstruktury a jejich vlastnosti

Substruktury slouží pro rozšíření či upřesnění definic segmentů nebo pro jejich lepší uspořádání v kmenové definici. Funkční substruktury disponují pro nastavení svých specifik vlastnosti, aby bylo dosaženo potřebných informačních a funkčních možností systému flexideo. V této kapitole se budeme zabývat konkrétními substrukturami a vlastnostmi použitelnými pouze pro tyto substruktury. Některé ze substruktur používají i vlastnosti využívané u segmentů, jež byly popsány v předchozí kapitole.


Specifické substruktury dokumentů

Substruktury specifické pouze pro definice finálních dokumentů.


Kmenové substruktury různých definic

Substruktury uváděného jako kmenové, které jsou použitelné pro různé definice (i vč. kmen. definic dokumentů).


Substruktury mapování na externí aplikace

Dle principů mapování je základem každé mapy kmenová struktura mapp-to-app uváděná u interních typů dokumentů. Pokud je mapovací struktura součástí některé šablony prvku či oblasti, je třeba uvést su...


Další substruktury definic

Substruktury, které některé mohou být uvedeny v kmenu definice i uvnitř struktury jejího obsahu.


Vlastnosti, které lze u substruktur uvádět

Existuje pár vlastností, které mohou některé substruktury (a pouze substruktury, nikoli segmenty) sdílet. Jde o následující možnosti:

Přehled všech vlastností viz. zde.


Příklad na úvodPostupy, pojmySegmenty a jejich vlastnostiSUBstruktury a jejich vlastnosti