SUBstruktury a jejich vlastnosti

Substruktury slouží pro rozšíření či upřesnění definic segmentů nebo pro jejich lepší uspořádání v kmenové definici. Funkční substruktury disponují pro nastavení svých specifik vlastnosti, aby bylo dosaženo potřebných informačních a funkčních možností systému flexideo. V této kapitole se budeme zabývat konkrétními substrukturami a vlastnostmi použitelnými pouze pro tyto substruktury. Některé ze substruktur používají i vlastnosti využívané u segmentů, jež byly popsány v předchozí kapitole.