Systém aktualizací

Instance systémů na platformě flexideo nevyužívají verzování ale pouze průběžné aktualizace udržující pokud možno jednotnou verzi. Základ obstarává replikátor, který prostřednictvím webového sídla flexideo.com/download a zde umístěném registru aktualizací, realizuje tyto aktualizace v jednotlivých flexideo instancích. Je-li k dispozici nová aktualizace, zobrazí se v replikátoru ikona s upozorněním a to vždy v rámci konkrétní aplikace. Pokud jde o aktualizaci samotného replikátoru, jsou nabízeny automaticky.

Aktualizace jsou rozděleny na dva základní druhy:

Aktualizace spustitelných programů, jako jsou flexideoReplicator.exe, flexideoIntranet.exe, flexideoTools.exe, aktualizace služeb a některé další doprovodné části;

Aktualizace souborů a šablon, kam spadají oblasti intranetu a COMEX sídla, šablony pro replikaci a množství dalších souborů využívaných komplexem systému;

Zatímco aktualizaci spustitelných programů si tyto zajišťují sami, aktualizaci souborů je zajišťována pomocí souborových map.

Status odpojeno - dojde-li k zobrazení této ikony na místě Aktualizace jste plně odpojeni. Fuknce aplikace nejsou omezeny, pracujete off-line.


Mapy souborových aktualizací

Na web aktualizátoru flexideo.com/download jsou systém pro aktualizaci zveřejňovány nové dostupné aktualizace a tyto jsou zapisovány do souborových map, pro převzetí replikátory jednotlivých flexideo...


Volitelné aktualizátory

Updater je používán jak pro technologický update na flexideo.com, tak také pro custom-updates replikátoru na volitelné domény. Zatímco technologický updater a jeho oblasti jsou relativně pevně dány, ...


Technologický update s náhledy

V této sekci jsou zobrazeny kroky s náhledem jak postupovat => Pro tuto aplikaci je připraven Technologický update. Přímo tento text se Vám zobrazí na ikoně Aktualizace, když na ní najedete myši.


Uživatelské rozhraníDADflexideo toolsSystém aktualizacíKe stažení