Využijme sílu DNA

Koncept představený na těchto stránkách vám dává do rukou reálný způsob a nástroje jak založit a vytvářet informační systém dle svých představ. Jde o replikaci připravených komponent do požadované struktury. Základem je analyzovat potřebu a rozložit informační strukturu na jednotlivé segmenty tvořící funkční celek. Více viz. popis DNA v systému: XDS.


Vlastní struktura = Vlastní výhoda!

Strukturu, kterou sami definujete a ke které máte přístup jenom vy použijete k vygenerování systému za použití technologií, které jsou dostupné obecně. V tom tkví klíčová výhoda konceptu vlastního systému. Jde o spojení vaší představy a potažmo informační struktury a dostupných technologií. Z tohoto spojení vznikne váš vlastní systém, který si rozumí s okolím, protože využívá obecných technologií. Poskytuje vám však přesně takovou oporu / informační bázi, jakou žádáte!


Komfortní prostředí pro všechny uživatele

U návrhu vlastního systému neřešíte při použití principu replikace otázku uživatelského rozhraní. To je závislé na technologiích a způsobu přístupu. Návrh XDS definice je o technologické detaily provedení oproštěn. Řešíte pouze otázku "Co?" potřebujete, nikoli otázku "Jak toho na technologické úrovni dosáhnout?" (viz. též Minimalizace "nebezpečí" nových technologií). Pro všechny segmenty struktury je tak možné díky automatizaci vytvořit komfortní prostředí.


Hlavní přednosti

Automatizace zpracování a jednotnost definice umožňuje zavést do všech oblastí nasazení flexideo systému plnohodnotné a komfortní nástroje pro práci s informacemi. Výrazně konzistentnější strukturou je ale zároveň i velmi účinně chráněn přístup k datům. Tento přístup má celou řadu předností:

nesrovnatelně přehlednější struktura dat;

možnost plnéhou soustředění se na obchodní logiku;

konzistentní struktura na místo skládání modulů (odpadají problémy vnitřní integrace)

možnost vysoké míry spolupráce s uživateli (dokumenty sbližují pohled na věc);

tým si neustále udržuje použitelnost svého SW vybavení;

účinně minimalizujete "nebezpečí" nových technologií;

vyloučení nutnosti testovacího provozu výrazně zkracuje zavedení i úpravy;

minimální nároky na obsluhu i zaškolení (učíte se pracovat v podstatě jen s jedním dokumentem);

pro funkcionalitu na přání jsou k dispozici jednotné nástroje;

sjednocení technologií snižuje nároky na odbornost;

Více o přednostech najdete také v popisu replikace.


Evoluce od améby k člověku

Za stavebnicové systémy se často označují aplikace, které by spíše měly být nazývány modulární. Jsou členěny do velkých předpřipravených bloků, které si uživatel může nebo nemusí koupit. Jím zakoupené bloky pak spolupracují v rámci naprogramovaného scénáře. flexideo není tento případ. flexideo nabízí malé kostičky bez rozlišení funkce, umístění a role ve výsledné stavbě. Umožňuje tím postavit různé funkčně zcela odlišné systémy, jejichž jednotícím prvkem bude pouze použití stejných kostiček.

Na jednom setkání flexideo týmu vznikl asi nejvýstižnější obraz vztahu flexideo nástrojů a výsledného systému. Tím obrazem je DNA. Tak jako shluky nerozlišených buněk rodícího se organismu reagují na předpis kódovaný do skupin aminokyselin, tak flexideo reaguje na předpis „kódovaný“ do XML a vytvoří dle něj zcela unikátní organismus. Stejně dobře jím může být améba, ale také člověk (budeme-li jej chápat za nám známý horní limit evoluce).

Evoluci lze chápat jako další výstižný obraz popisující flexideo. Stejně jako v přírodě platí, že my lidé jsme evolučními potomky již zmiňovaných améb, tak i ve flexideo evoluci platí, že každé nové rozšíření je evolučním potomkem předchozího stavu. flexideo se vyvíjí se svým klientem a vyvíjí se v duchu evoluce, přirozeně, adaptivně a ladně. Z améby se nestal, mávnutím kouzelného proutku, plaz. Každý postup má svůj přirozený vývoj a v jeho duchu kráčí i flexideo. Potřebuje-li určitá společnost v informačním systému evidovat došlou poštu, nemusí si přeci hned pořizovat modul pro podatelnu a spisovou službu. Stačí jí přeci jen evidovat došlou poštu. Když za týden zjistí, že opravdu potřebuje celou spisovou službu, tak se jen její XML DNA (XDS) rozšíří o informace, nutné pro sestavení složitějšího organismu. A organizmus se, v duchu Darwinovské evoluce, adaptuje na nové prostředí. Pro proces této adaptace používá flexideo název replikace. Technické podrobnosti tohoto konceptu najdete zde.


Proč replikace?Idea flexibilityVyužijme sílu DNAKdyž to chcete po svém!Klíče k efektivitěPoužité obecné pojmyZásady ochrany soukromí