Využijme sílu DNA

Koncept představený na těchto stránkách vám dává do rukou reálný způsob a nástroje jak založit a vytvářet informační systém dle svých představ. Jde o replikaci připravených komponent do požadované struktury. Základem je analyzovat potřebu a rozložit informační strukturu na jednotlivé segmenty tvořící funkční celek. Více viz. popis DNA v systému: XDS.

Vlastní struktura = Vlastní výhoda!

Strukturu, kterou sami definujete a ke které máte přístup jenom vy použijete k vygenerování systému za použití technologií, které jsou dostupné obecně. V tom tkví klíčová výhoda konceptu vlastního systému. Jde o spojení vaší představy a potažmo informační struktury a dostupných technologií. Z tohoto spojení vznikne váš vlastní systém, který si rozumí s okolím, protože využívá obecných technologií. Poskytuje vám však přesně takovou oporu / informační bázi, jakou žádáte!

Komfortní prostředí pro všechny uživatele

U návrhu vlastního systému neřešíte při použití principu replikace otázku uživatelského rozhraní. To je závislé na technologiích a způsobu přístupu. Návrh XDS definice je o technologické detaily provedení oproštěn. Řešíte pouze otázku "Co?" potřebujete, nikoli otázku "Jak toho na technologické úrovni dosáhnout?" (viz. též Minimalizace "nebezpečí" nových technologií). Pro všechny segmenty struktury je tak možné díky automatizaci vytvořit komfortní prostředí.