Jak jsou řešena přístupová práva?


Přístupové úrovně

Princip úrovní Vedle této definice v datové struktuře dokumentů je dán seznam rolí a jejich případné nastavení oddělení, kde každá z těchto rolí má dánu svou přístupovou úroveň (vlastnost secrecy-lev...


Práce s uživateli

Intranet, jakožto výchozí pracovní prostředí, slouží i pro administraci uživatelů. Možnosti práce s uživateli jsou závislé na jejich správném definování v XDS. V rámci této definice je povinnost uvés...


Jak vznikají flexideo aplikace?Základní stavební bloky platformy flexideoCo všechno řeší replikace?Organizace aplikace v intranetuJak jsou řešena přístupová práva?Práce se soubory, složky, x-itemsInstance aplikace, klony, příbuzní