Postupy, pojmy

V této sekci jsou popsány principy XDS, její struktura a vlastnosti, které definuje. Popis nástroje XDS designer pro tvorbu XDS v praxi viz. Nástroj XDS designer v sekci replikátor.


Základní pojmy

Informační struktura celého systému flexideo je rozkládána pomocí třech základních stavebních dílů, jenž nesou společný název segmenty. Segmentem informační struktury systému flexideo jsou:


Obecná pravidla zápisu XDS

Definice je zapisována jako XML dokument. Vedle obecných pravidel XML a pravidel upřesněných pomocí DTD pro XDS (soubor DTD možno stahnout zde) je třeba ještě znát několik základních charakteristik. ...


Způsoby tvorby definice XDS

V předchozích článcích jsme nahlédly na celkový obsah XDS z "ptačí" perspektivy. Nyní se zaměříme na jednotlivé části a popíšeme si způsob jejich vytváření a základní závislosti.


Přehled všech vlastností a jejich použitelnost

Abecední seznam všech vlastností používaných v definici s odkazem na jejich popis a uvedením, u kterého segmentu či substruktury je možné ji definovat.


Přebírání vlastností vazbou

Definice XDS, kterou navrhujeme je, jak již bylo řečeno v úvodu, před použítím kontrolována a prochází procesem kompletace, při kterém se doplňují nejen vlastnosti segmentů, ale také selé segmenty a ...


Přehled funkcí použitelných ve výrazech

Pro výrazy v různých vlastnostech v definici jsou k dispozici funkce, jejichž seznam je pro některé okruhy dále rozšiřitelný. V této části uvedeme ty, které jsou již součástí výchozích možností defin...


Příklad na úvodPostupy, pojmySegmenty a jejich vlastnostiSUBstruktury a jejich vlastnosti