Intranet

Základní možností jak pracovat s vytvořenou aplikací je intranet. Toto rozhraní je vytvořeno zcela automaticky replikací a vedle práce s daty pro běžné uživatele umožňuje také důležité možnosti pro tvorbu složek, tabulek, průvodců, akcí, procesů a dalšího obsahu. Intranet obsahuje celou řadu různých nástrojů pro práci týmu se svými daty. Možnosti intranetu jsou popsány v jeho příručce, jež je obsahem této části.

1. Pracovní plocha

Základním pracovním nástrojem systému je pracovní plocha.


2. Dokumenty

Intrukce pro práci s dokumenty.

Tyto dokumenty jsou předem přesně definovány.

Systém flexideo, jakožto informační systém, slouží zejména k ukládání a získávání informací. Tyto informace jsou ukládány formou dokumentů. Dokumenty flexideo jsou předem přesně definovány na základě potřeb týmu. Uživatel pak má možnost si vybrat jeden z předpřipravených formulářů dokumentu a vyplnit definované kolonky takového formuláře. Jde o systém typizovaných nebo také strukturovaných dat. Každý formulář reprezentuje jeden konkrétní typ dokumentu. Například může jít o tyto typy: Kontakt, Faktura, Úkol, Zakázka, Email a mnoho jiných. To, jaké typy dokumentů flexideo nabídne, závisí čistě na tom, jaké budou definovány tvůrcem struktury systému na základě analýzy a dohody s týmem.

Rovněž tak kolonky a jejich možnosti jsou předem dány definicí. Takový přístup má několik výhod. Jde například o to, že vy jakožto uživatel nemusíte přemýšlet nad tím, jak dokumenty strukturovat, třídit, ukládat, formátovat pro tisk či jinou prezentaci.

Některé dokumenty mohou být definovány jako tzv. pohledové nebo pseudo type. Ani jeden z těchto typů nemá svou strukturu v databázi a jeho data jsou uložena v jednom či několika typech základních, tedy v podstatě databázových. V praxi můžete mít například výchozí dokument kontakt a několik pohledových dokumentů např. klient, spolupracovník, dodavatel apod.

Typy pseudo-dokumentů zase reprezentují určité sestavy z více instancí či typů základních.


2. Dokumenty

Instrukce pro práci s dokumenty.


3. Přehledy

Instrukce pro práci s přehledy dokumentů.


4. Ostatní

Instrukce pro použití hromadných a podpůrných nástrojů.