Základní možností jak pracovat s vytvořenou aplikací je intranet. Toto rozhraní je vytvořeno zcela automaticky replikací a vedle práce s daty pro běžné uživatele umožňuje také důležité možnosti pro tvorbu složek, tabulek, průvodců, akcí, procesů a dalšího obsahu. Intranet obsahuje celou řadu různých nástrojů pro práci týmu se svými daty. Možnosti intranetu jsou popsány v jeho příručce, jež je obsahem této části.