Segmenty a jejich vlastnosti

V této části najdete přehled segmentů a způsoby jejich definování pomocí XML uzlů v XDS souborech. Všechny segmenty a také většina substruktur disponují pro nastavení svých specifik vlastnosti, aby bylo dosaženo potřebné informační a funkční struktury systému flexideo. V této kapitole se budeme zabývat vlastnostmi použitelnými pro segmenty. Některé z nich jsou použitelné i pro substruktury. Některé z nich ovšem ještě disponují vlastnostmi dalšími, specifickými pro dané substruktury, tyto budou probrány v kapitole následující.

Popis vlastností segmentů - rozděleno do skupin

Následuje podrobný popis jednotlivých vlastností rozdělených do šesti skupin dle sféry jejich vlivu. Pro přístup k vlastnostem můžete rovněž využít abecední přehled všech vlastností.