Klíče k efektivitě

Nejde jen o schopnost efektivního nasazení. Klíčovou se mnohdy stává i schopnost zavádění změn a přibližování struktury realitě. Právě to bývá při běžném tvoření programováním velmi náročné či nereálné. Replikace to mění.

A nejen to, podívejme se stručně na to, co replikační koncepce v praxi přináší:


Schopnost uspořádat informace dle vlastní představy

Radikálním snížením náročnosti tvorby softwaru získáváte reálnou možnost sestavení vlastní informační struktury.


Komfortní prostředí

Zatímco definice zajišťuje strukturu, replikování této struktuře dává formu. Jde o plně automatizovaný proces výroby. Díky této koncepci je možné zajistit plnohodnotné nástroje pro ovládání ke každé ...


Důsledně strukturovanou databázi

Vzhledem k nízkým nákladům se tedy jedná o dobrou volbu v mnoha směrech! Přesný rozpad definice do databázové struktury naleznete v popisu tvorby verze v časti generování DAD.


Konzistentnost informací

Konzistentnost informací vede ke snadné obsluze. Uživatelé ovládání každého prostředí zvládnou podstatně snadněji a hlavně rychleji, pokud jsou ovládací prvky i vzhled stejné či obdobné napříč celou ...


Minimalizace "nebezpečí" nových technologií

Technologie se vyvíjejí závratným tempem a je hazard vkládat cenná data do nestandardních programů - tak říkajíc napevno "zadrátovat" (hard-coded).


Proč replikace?Idea flexibilityVyužijme sílu DNAKdyž to chcete po svém!Klíče k efektivitěPoužité obecné pojmy