Klíče k efektivitě

Nejde jen o schopnost efektivního nasazení. Klíčovou se mnohdy stává i schopnost zavádění změn a přibližování struktury realitě. Právě to bývá při běžném tvoření programováním velmi náročné či nereálné. Replikace to mění.

A nejen to, podívejme se stručně na to, co replikační koncepce v praxi přináší: