Když víte co potřebujete a nemáte pro daný účel software s potřebnou strukturou, navrhněte si strukturu sami a software nechte automaticky vygenerovat (viz. flexideo » základní princip).

Rozklad struktury informací Replikace dle struktury Vlastní systém

Schopnost uspořádat informace dle vlastní představy Komfortní prostředí Důsledně strukturovanou databázi Konzistentnost informací Minimalizace "nebezpečí" nových technologií

Základní struktura - segmenty Složky intranetu Akce - metody chování Obecné pojmy

Hledali jsme odpovědi na to, jak skutečně minimalizovat náklady na informační systémy šité na míru a přitom zároveň zvyšovat jejich kvalitu a spolehlivost. Šlo o to, jak zmíněné systémy vytvářet skutečně efektivně! Časem jsme se více a více přikláněli k principu, který je v přírodě pro tvorbu čehokoli již dávno znám - DNA! Tak vznikl systém flexideo založený na v podstatě prostém principu replikace obecné definice struktury tzv. XDS, která je právě jakousi DNA celého systému. Našli jsme efektivní způsoby jak růstové principy DNA, začlenit do tvorby softwarového vybavení na míru.Od roku 2005, kdy byl takový software poprvé nasazen v praxi v kmenovém projektu, byla vytvořena již celá řada nástrojů, které celé nasazení ještě dále zefektivnily. Nyní můžete využít celou koncepci pro efektivní tvorbu vlastních informačních struktur. V této části nazvané "Idea" naleznete principy, na kterých koncepce stojí a také výhody, které přináší. Pokud vás zajímají spíše přímo praktické postupy a součásti jděte dále do části flexideo.