DAD

Na základě vzniklé a replikátorem prověřené definice aplikace (soubor XDS) je vytvořena databázová struktura pro rozklad dokumentů. Strukturované dokumenty systému flexideo jsou ukládány do SQL databáze a v případě potřeby jsou z této databáze opět sestaveny a poslány uživateli. Principy rozkladu jsou popsány v této kapitole.

Pro úspěšnou tvorbu funkčního systému není třeba tyto principy znát, zde jsou uvedeny pro úplnost a názornost toho, jak systém flexideo s obecnou XDS definicí nakládá pro účely vytvoření databázové struktury. Tato část může být užitečná zejména v případech, kdy jsou plánovány rozsáhlé a objemné systémy často přímo propojované databázově s jinými aplikacemi.


Definice pojmů

Každé DAD zakreslené v tomto popisu budou mít následující strukturu:


Druhy a vlastnosti DAD

Jednotlivá array, která se pro účely práce s dokumenty v Intranetu tvoří se dají dělit do dvou základních kategorií podle toho, zda obsažené segmenty jsou vzhledem k dokumentu opakovatelné či nikol...


Konkrétní příklady XDS a následných DAD

Způsob odvozování DAD bude vysvětlen na konkrétních příkladech tak, že ukážeme tvorbu všech hlavních druhů array a jejich polí.


Dokumenty s cizím zdrojem

Dokumenty, které obsahují segmenty s propojením na jiné dokumenty (mechanismy foreign nebo initial), potřebují pro svoji funkci odvozené array. Jak již bylo zmíněno, array se v tomto případě nazývá ...


Dokumenty se zdrojově propojenými segmenty

V XDS definicích je možné zvolit za zdroj libovolného segmentu nejen segment v jiném dokumentu, ale také segment v tomtéž typu (a instanci) dokumentu pomocí klíčového slova other na místo jména doku...


Přehled tvorby DAD v závislosti na opakování a zdroji

Tvorba struktury DAD je závislá na dvou vlastnostech segmentů - na opakovatelnosti (repeat) a na druhu zdroje (source). Vše ostatní již jen případně nastavuje vlastnosti prvků již dané struktury. V n...


Uživatelské rozhraníDADflexideo toolsSystém aktualizacíKe stažení