Jak vznikají flexideo aplikace?

Tvorba aplikací s pomocí platformy flexideo se odehrává ve dvou rovinách, na jedné straně je tu samotný vývoj platformy, který pro cílové aplikace neustále zajišťuje nové technologie a na straně druhé je tu tvorba samotných aplikací s využitím platformy.


Co vše tedy představuje tvorba aplikace flexideo?

Na začátku je tým vývojářů, který vyvinul a dále vylepšuje flexideo platformu;

Pak je tu tým tvůrců aplikací, kteří vyvinutou platformu využívají k tvorbě aplikací;

Jsou to tvůrci aplikace, kteří analyzují potřeby týmu klienta a tvoří dle jeho potřeb novou aplikaci;

Seniorními tvůrci je navržena nejprve základní struktura dat aplikace. Tu tvoří flexideo dokumenty popsané pomocí XDS definice;

Dle definice XDS flexideo Replikátor vytvoří instanci aplikace, tedy databázi, intranet a řadu dalších nástrojů;

V intranetu se nad datovou strukturou tvoří přehledy (sestavy dat) a akce (automatizační operace) organizované do složek

Ty jsou postupně skládány do složitějších celků (sekce, procesy atp).

Pro dokumenty, přehledy akce a sekce jsou průběžně tvořeny komponenty pro uživatelské rozhraní - COMEX.

Pomocí editoru stránek je nakonec finalizována výchozí strojová podoba aplikace pro uživatele

Týmu vývojářů je dle potřeby v průběhu cyklu dávána zpětná vazba (info, konzultace, rady) a je tak zajištěn další rozvoj platformy;

V tomto postupu je možné se z kteréhokoli bodu vrátit ke kterémukoli předchozímu

Aplikace flexideo je tedy jedna instance platformy flexideo se zavedenou konkrétní definicí struktury (XDS) klienta spolu s funkcionalitami navázanými na tuto strukturu. Určujícím základem každá takové flexideo instance je aplikační flexideo server s konkrétním databázovým obsahem (jedna nebo více SQL databází), souborovým uložištěm a dalšími nastaveními. Do aplikace uživatelé přistupují většinou pomocí webového prohlížeče, přes programová rozhraní nebo dovyvinuté klientské aplikace..

Zatímco platforma zajišťujě technologickou konzistenci a dlouhodobou udržitelnost aplikace, XDS a postupy tvorby aplikací naproti tomu doplňují a rozvíjejí datovou a procesní strukturu přesně na míru každému klientovi.


Běžný cyklus tvorby flexideo aplikace

Postupná tvorba flexideo aplikace se odehrává v agilních inkrementačních cyklech odehrávajících se postupně v uvedených vstvách platformy flexideo a to vždy směrem zevnitř ven.

Vše tedy začíná u definování flexideo dokumentů pomocí XDS (1). V úvodu tvorby nové aplikace zde tvůrci aplikace tráví mnoho času. V pozdějších cyklech, kdy se řeší úpravy, zdaleka ne každá změna vyžaduje úpravu XDS, ale tato je možná kdykoli.

Replikátor pak automatickým procesem Replikace (2) zajistí promítnutí aplikačních změn struktur a dalších XDS nastavení do všech potřebných částí aplikace zároveň s případnou technologickou aktualizací, pokud je třeba.

Jakmile je replikována nová verze, jsou v intranetu k dispozici nástroje pro tvorbu přehledů, akcí a procesů (3) nad konkrétní replikovanou strukturou aplikace. Takto vznikají potřebné obsluhy a komponenty pro nejvyšší vrstvu, uživatelské prostředí.

V nejvyšší vrstvě se pak komponenty a nástroje z nižších dvou vrstev skládají do jednotlivých celků, stránek užvatelského prostředí (3). Nástroje v replikátoru zajistí výchozí rozmístění a parametrizaci komponenet v UI a pomocí editačního nástroje ve třetí vrstvě je užiatelské prostředí finalizováno.


Platforma flexideo a její tři základní vrstvy

Aplikace flexideo jsou tvořeny a provozovány ve třech vrstvách, kde samotným jádrem je XDS definice, která s využitím replikátoru zajišťuje intranet.

Zatímco replikátor je určujícím faktorem pro vznik serveru a jeho datové struktury, Intranet flexideo je již plně závislý na běžící instanci flexideo serveru a slouží pro dynamickou další stavbu finální aplikace.

Dokončení se pak odehraje v rámci třetí, nejvyšší vrstvy - COMEXu. Právě COMEX slouží jako hlavní uživatelské rozhraní pro práci koncových uživatelů tvořené aplikace.

Jednotlivým vrstvám jsou věnovány samostatné hlavní sekce:


Od druhé vrstvy je zapotřebí běžící flexideo server

Vrstva intranet a COMEX pro svou činnost již nezbytně vyžaduje fungující flexideo server, replikátor, přesto, že může se serverem komunikovat a v řadě případů to dělá, není z principu na běhu serverové flexideo služby závislý.

Server a jeho aplikační obsah, stejně jako všechny ostatní části, je také utvářen z výchozí definice replikátorem. Finální aplikace flexideo funguje jako každá jiná běžná týmová aplikace, tedy na bázi klient-server.

Díky replikaci je však výrazně zefektivněn způsob tvorby takové aplikace.

Detailnější popis fungování serveru viz. hlavní sekce:


Schema architerktury flexideo aplikací

Schéma architektury zachycuje klíčovou úlohu DNA, která se v sytému označuje zkratkou XDS (Xml Document Specification). Tato specifikace je základem jenž utváří celý systém implementovaný ve firmě a postupně se promítá do všech zbývajících částí systému.

Tato koncepce informačního systému zajišťuje informační kontinuální podporu pro expanzi firem do dalších odvětví či pro rozšiřování služeb, při současné minimalizaci nákladů na tyto změny. Přizpůsobení systému novým požadavkům klienta probíhá takřka v reálném čase a systém není omezujícím faktorem pro další rozvoj firmy klienta.


Jak vznikají flexideo aplikace?Základní stavební bloky platformy flexideoCo všechno řeší replikace?Organizace aplikace v intranetuJak jsou řešena přístupová práva?Práce se soubory, složky, x-itemsInstance aplikace, klony, příbuzní