Proč replikace?

Jde tu o hodně. Zejména o čas a peníze, které se dají užít lépe než je drahý  informační systém! V minulosti jsme se rozhodli převzít myšlenku důsledného zobecnění a vytěžit z ní maximum.

Uvažujte s námi...

Jak sestavit informační systém, který by splňoval všechny nároky a zároveň nebyl neúměrně drahý?

Jak v krátkém čase připravit systém pro pracovní tým, který by odpovídal reálné potřebě, byl spolehlivý, výkonný a investičně přijatelný?

Je jasné, že klíčovou otázkou je schopnost systému vytvářet a doplňovat software dle aktuálních potřeb a situace. Ale neustálé nároky na nový software ústí ve vysoké náklady a značnou časovou náročnost, má-li být spolehlivý. Řešením není ani nákup hotového software, neboť ten zase nevyhovuje specifickým potřebám a řada věcí se beztak musí provádět ručně, případně mimo systém.

Nabízí se otázka, zda by bylo možné spojit výhody hotového software s možností určit si vlastní strukturu a funkce do jediného řešení?

Vždyť většina používaných algoritmů a struktur se neustále opakuje! Lze je tedy zobecnit do té míry, že budou předprogramovány a otestovány bez znalosti konkrétního finálního využití? Podařilo se nám najít způsob a ověřit nejen, že to možné je, ale že je to vysoce efektivní a přínosná cesta! Pouze pro specifické algoritmy, kterých je z hlediska objemu celého kódu naprosté minimum (většinou měně než 3%), jsme i tak ponechali co možná nejsnadnější způsob jejich zapracování. Většinou na čistě aplikační úrovni nebo i s možností využít vlastních technologií.

Způsob, který jsme realizovali pracovně nazýváme replikační technologie.

Proč plýtvat časem a penězi na programování, když je možné většinu software replikovat z hotových - tj. odladěných - softwarových entit podle vlastní definice?!

Replikovat software je přitom možné snadno a pro cokoli co je třeba! Sklady, obchod, dokumenty nebo něco, co umí či potřebujete jenom vy! Snadno a přesně!

Více o principu repliklace najdete zde.