Proč replikace?

Jde tu o hodně. Zejména o čas a peníze, které se dají užít lépe než je drahý  informační systém! V minulosti jsme se rozhodli převzít myšlenku důsledného zobecnění a vytěžit z ní maximum.


Uvažujte s námi...

Jak sestavit informační systém, který by splňoval všechny nároky a zároveň nebyl neúměrně drahý?

Jak v krátkém čase připravit systém pro pracovní tým, který by odpovídal reálné potřebě, byl spolehlivý, výkonný a investičně přijatelný?

Je jasné, že klíčovou otázkou je schopnost systému vytvářet a doplňovat software dle aktuálních potřeb a situace. Ale neustálé nároky na nový software ústí ve vysoké náklady a značnou časovou náročnost, má-li být spolehlivý. Řešením není ani nákup hotového software, neboť ten zase nevyhovuje specifickým potřebám a řada věcí se beztak musí provádět ručně, případně mimo systém.

Nabízí se otázka, zda by bylo možné spojit výhody hotového software s možností určit si vlastní strukturu a funkce do jediného řešení?

Vždyť většina používaných algoritmů a struktur se neustále opakuje! Lze je tedy zobecnit do té míry, že budou předprogramovány a otestovány bez znalosti konkrétního finálního využití? Podařilo se nám najít způsob a ověřit nejen, že to možné je, ale že je to vysoce efektivní a přínosná cesta! Pouze pro specifické algoritmy, kterých je z hlediska objemu celého kódu naprosté minimum (většinou měně než 3%), jsme i tak ponechali co možná nejsnadnější způsob jejich zapracování. Většinou na čistě aplikační úrovni nebo i s možností využít vlastních technologií.

Způsob, který jsme realizovali pracovně nazýváme replikační technologie.

Proč plýtvat časem a penězi na programování, když je možné většinu software replikovat z hotových - tj. odladěných - softwarových entit podle vlastní definice?!

Replikovat software je přitom možné snadno a pro cokoli co je třeba! Sklady, obchod, dokumenty nebo něco, co umí či potřebujete jenom vy! Snadno a přesně!

Více o principu repliklace najdete zde.


Replikovat je pro vás výhodnější než programovat!

Podívejme se na klíčové důvody pro použití replikační koncepce při tvorbě informačního systému:

Snížíte časovou a odbornou náročnost vývoje softwaru na úplné minimum.

Jedná se až o desetinu původní náročnosti!

Stanovujete to co chcete, nikoli způsob, jak toho dosáhnout.

Neuzavíráte si cestu k novým technologiím.

Výrazně sbližujete pohled uživatele a tvůrce.

Minimalizujete chyby lidského faktoru v programech.


Jak to funguje?

Základní princip koncepce replikování je v tom, že obslužné programy systému jsou rozděleny na atomární obecné entity. Tyto entity jsou dle definice následně použity pro konkrétní účely. Postup při replikaci je následující:

Nejprve je sestavena definice, která je jakousi DNA systému - definice určuje vaší potřebu.

Definici zpracuje speciální počítačový program nazývaný replicator tak, že replikuje všechny potřebné již hotové programové kódy.

Provede se instalace či aktualizace a systém je připraven k použití!

Princip replikace je založen na skutečnosti, že většina pužívaných algoritmů a struktur se neustále opakuje! Lze je zobecnit do té míry, že budou předprogramovány a otestovány bez znalosti konkrétního finálního využití.

Replikují se tedy existující odzkoušené softwarové entity do struktury a funkčnosti, která je přesně dána definicí popisující konkrétní potřebu a účel. Procesem replikace tak prakticky okamžitě vzniká funkční software s požadovanými možnostmi.

Nastane-li situace, kdy bude třeba zařadit do komplexu systému novou technologii, bude se upravovat vždy jen výchozí programová entita (ve schematu označena jako A a C), nikoli její instance. Ty se již replikují na ta místa kde je jich zapotřebí automaticky, přičemž způsoby začleňování jsou v podstatě dva:

replikátorem se namnoží do ovládacích souborů systému

využije se dynamicky až v okamžiku, kdy je dané entity zapotřebí

Celý proces replikace znázorňuje následující schema:

replication-schema

A) Entity skládané do aplikace v přípravné fázi programem replicator

B) Vytvořená dílčí struktura ve formě souboru nebo jeho části.

C) Dynamicky a dočasně replikovaná entita v době běhu programu.

D) Skládání takto vytvořených struktur do větších celků a a nadřazených struktur (tento proces se rovněž odehrává z části v přípravné fázi a z části v okamžiku potřeby určité struktury).

Jakmile je replikace v bodu A hotova, je systém již plně funkční a je možné do něj vkládat či importovat uživatele, nastavovat pracovní přehledy, pracovat s daty či definovat usnadňující procesy (akce) a mnohé další. Více naleznete zde.


Proč replikace?Idea flexibilityVyužijme sílu DNAKdyž to chcete po svém!Klíče k efektivitěPoužité obecné pojmyZásady ochrany soukromí