5. Akce

Akce provádějí složitější nebo neustále se opakující operace nad daty aplikace. Jsou to v podstatě k tomu účelu speciálně navržené XML instrukce, které proces akce řídí.

U nejjednodušších typů akcí mohou být například zdrojem data přehledu a výstupem požadavek na uložení nového dokumentu, nebo úpravu stávajícího.

Pro akci je nejdříve potřeba založit klasický přehled (viz kapitola Základní nastavení přehledu). Je zvykem, že pro akci se zakládá samostatný přehled, pro lepší přehlednost. Ale akci je v principu možné založit i na stávajícím, „využívaném“ přehledu.

Akce může probíhat v několika fázích, většinou si ale vystačíme s jednou fází, nebo maximálně několika fázemi v řádu jednotek.

Pro akce se může použít pouze hlavní tabulka, nikoliv pomocná, resp. z pomocné tabulky lze např. naplnit data do jednotlivých kolonek dokumentu, ale pro akci samotnou ji nelze využít.


5.1 Založení akce

Akci založíme stisknutím tlačítka + Akce v horní části nastavení přehledu.


5.2 Vkládané uzly

Jednotlivé uzly se vkládají do vizuálně oddělených bloků, většinou s červeně nebo šedě vyznačenou hlavičkou (nadpisem) – např. požadavek uložení dokumentu:


5.3 Generování akce

Aby bylo možné akci provést, je potřeba jí po jejím nastavení ještě vygenerovat. Bez generování akce dojde pouze k uložení jejího nastavení a akci nebude možné spustit. V menu vpravo vedle adre...


5.4. Spuštění akce v intranetu

Akce je možné spouštět třemi různými způsoby:


1. Pracovní plocha2. Dokumenty3. Přehledy4. Složky5. Akce6. Procesy 7. Průvodci činnostmiKe stažení