Rozklad struktury informací

Rozklad struktury zní složitě, ale je to ve skutečnosti prosté. Každou informaci, kterou potřebujete ve své databázi evidovat můžeme nějak pojmenovat a říci, z jakých částí se bude přibližně skládat. Tyto části je pak možné uspořádat do konkrétní struktury s kolonkami a oblastmi. Můžete tak například rozložit kontakt na jméno, příjmení, telefon, e-mail atd. Stejně tak můžete rozložit fakturu, úkol nebo jakýkoli jiný typ, který potřebujete evidovat. Můžete si říci, které údaje vás z hlediska evidence zajímají a jakou mají formu zápisu či záznamu.

Navrhujeme rozložit všechny myslitelné informační struktury do třech prostých pojmů:

1) dokument

2) oblast

3) prvek

Zatímco dokument vymezuje určitý ucelený soubor informace (dopis, faktura, e-mail, kontakt atd), prvky seskupované do oblastí pak určují strukturu daného dokumentu. Dokumenty tedy existují samostatně - jsou to výchozí body - oblast a prvek pak již tento dokument formují. Pro uvedené tři pojmy (dokument, oblast, prvek) jsme se pro jednoduchost rozhodli používat jeden název - segmenty.

Segmentům jsme dále přiřadili určité vlastnosti, kterými je možné tyto obecné pojmy blíže specifikovat a vdechnout jim tak konkrétní účel. Například nastavujeme vlastnosti název, typ, popis, opakovatelnost, vzájemné propojení, funkcionalitu apod.

Pokud tedy je třeba vytvořit konkrétní aplikaci, skládáme tyto obecné segmenty (resp. jejich kopie) jako stavebnici do určité formy, přiřadíme potřebné vlastnosti, jež určují jejich použití a zbytek je již na počítači. Ten pak podle takto sestavené definice (XDS) vytvoří funkční aplikaci (informační systém). Tomuto procesu jsme se rozhodli říkat replikace.