3. Přehledy

Účel přehledů a návod na sestavení a používání přehledů dokumentů.


3.1 Obecné

Dokumenty jsou přístupné prostřednictvím tzv. přehledů dokumentů. Jde o nástroj, pomocí kterého je možné vytvářet a zobrazovat sestavy dokumentů za účelem jejich vyhledávání, kontroly či prezentace.


3.2 Základní nastavení přehledu

Na pracovní ploše jsou dostupné společné a soukromé složky v rámci nichž je možné vytvářet strukturu podsložek (více o složkách v kapitole Složky). Jakmile se nacházíte ve složce, ve které chcete pře...


3.3 Práce s vytvořeným přehledem v Intranetu

Článek pro práci s vytvořeným přehledem v Intranetu.


3.4 Složky dokumentů (podpřehledy

Ve flexideo je možné tvořit vnořené přehledy - tzv. složky dokumentů. Aktuální dokument se stává výchozím a dokument, jehož formulář je při provádění výběru zobrazen, se stává položkou ve složce vých...


3.5 Export položek přehledu

Export položek přehledu lze využít vždy, když potřebujeme data zobrazovaná přehledem dostat do souboru pro externí využití. Export je možné provádět v každém přehledu založeném na konkrétním typu dok...


3.6 Import položek přehledu

Import položek přehledů znamená hromadně přidat většinou větší množství dokumentů. Import je možné provádět v každém přehledu založeném na konkrétním typu dokumentu (není možné jej provádět v přehled...


3.7 Nastavení přehledu

Článek jak nastavit přehled.


1. Pracovní plocha2. Dokumenty3. Přehledy4. Složky5. Akce6. Procesy 7. Průvodci činnostmiKe stažení