2. Dokumenty

Intrukce pro práci s dokumenty.

Tyto dokumenty jsou předem přesně definovány.


2.1 Dokumenty obecně

Systém flexideo, jakožto informační systém, slouží zejména k ukládání a získávání informací. Tyto informace jsou ukládány formou dokumentů. Dokumenty flexideo jsou předem přesně definovány na základě...


2.2 Vytvoření nového dokumentu, otevření nového dokumentu

Návod, jak do flexideo evidence zadat nové informace formou vytvoření nového dokumentu.


2.3 Formulář dokumentu

Formulář je základním nástrojem každého typu dokumentu sloužící pro vkládání a změnu dat v databázi. Formulář se zobrazí pokaždé, když vytváříte nový dokument nebo když otevřete již vytvořený dokumen...


2.4 Výběrové uzly

Výběrový uzel je místo v dokumentu, které má definovanou možnost propojení na jiný dokument většinou jiného nebo i téhož typu. Propojení dvou dokumentů se dá využívat v přehledech dokumentů, kdy je m...


2.5 Ukládání změn v dokumentu

Při otevření formuláře dokumentu se tento průběžně automaticky ukládá do složky rozpracovaných dokumentů, které se (v případě existence změn od prvního otevření daného dokumentu) provádí jednak v pra...


2.6 Koš a archiv

V systému flexideo obecně platí, že jakmile nějakou informaci uložíte, zůstává uložena i po jejím výmazu či přepsání. Je to díky propracovanému systému historie změn. Princip koše je součástí zmíněné...


2.7 Náhled a tisk dokumentu

Dokument je možné si zobrazit ve formě náhledu a ten případně následně vytisknout. Při použití nástrojů pro běžný tisk či náhled, se celý dokument zobrazí právě tak, jak bude vytištěn.


2.8 Přílohy

Každý dokument systému flexideo může obsahovat odkaz na jednu nebo více příloh. Touto přílohou může být buď jiný dokument systému flexideo nebo běžný soubor načtený na flexideo server. Přílohy jsou z...


2.9 Podepisování dokumentů

Každý dokument, ke kterému máte přístup, bez ohledu na typ může být vámi, jakožto uživatelem podepsán. Proto, aby byl určitý dokument podepsán určitou osobou musí nejprve dojít k přihlášení osoby do ...


1. Pracovní plocha2. Dokumenty3. Přehledy4. Složky5. Akce6. Procesy 7. Průvodci činnostmiKe stažení