1.1 Obecné

Základním pracovním nástrojem systému je pracovní plocha.

Na této ploše lze vytvářet, upravovat a vyhledávat položky různých typů. Veškerá databázová data jsou v systému ukládána formou dokumentů určitých typů, které jsou připravovány na základě analýzy pracovních potřeb týmu. Na základě této struktury, která zajišťuje nejen evidování položek, ale i jejich vzájemné propojení lze vytvářet a používat složky a přehledy, a to buď v soukromé či společné oblasti například dle náplně a zařazení v pracovním týmu.


1.1 Obecné1.2 Výstrahy1.3 Sekce v levém menu1.4 Plocha v hlavní (střední) části