Složky

Pomocným stavebním blokem vedle dokumentů, přehledů a akcí jsou také složky. Podobně jako přehledy jsou určeny registrací v x_item, ale nemají v databázi své XML settings.

Vedle možnosti vytváření a úpravy dokumentů je zapotřebí tyto dokumenty sestavovat do přehledů formou tabulkových seznamů či jiných náhledů (karty, kalendář atd.). Vedle sestavování těchto přehledů je třeba zabezpečit i jejich uložení a roztřídění do přehledné struktury tak, aby byly snadno a rychle naleznutelné a použitelné. Zároveň je třeba, aby pokud možno přesně odpovídaly momentální situaci nebo konkrétnímu uživateli. Ve flexideo je na jedné straně centrálně definována struktura dokumentů pro zachycení potřebných skutečností a na straně druhé jsou tu individuální i sdílené potřeby uživatelů a oddělení získávání informací nejen z dokumentů, ale i jejich seznamů a sumarizace.


Statické složky

Každá z těchto oblastí může být ještě více rozstrukturována podle konkrétních potřeb pomocí statických složek tak, aby struktura umístění přehledů byla přehlednější a logicky rozložená. Tyto složky m...


Přehledy - dynamické složky

Intranet systému flexideo tedy nabízí velmi neobvyklou kombinaci principu složek a zároveň možnosti vyhledávání informací v tabulkově strukturované databázi pomocí SQL příkazů (resp. zadávání kritéri...

Přehledy jsou pojaty jako dynamické složky dokumentů, které zobrazují dokumenty odpovídající nastaveným kritériím v nastavené formě a mohou obsahovat další přehledy na základě nabízených propojení dokumentů v přehledu.

Tyto přehledy mohou být vytvářeny v jedné ze tří oblastí:

Soukromé - přehledy tvořené a používané pouze jediným uživatelem

Společné - přehledy sdílené více uživateli v oddělení nebo firmě

Veřejné - přehledy určené pro publikování na síti Internet


Oblast společné a veřejné

Vedle soukromé a společné oblasti tak, jak jsou popsány v uživatelské podpoře existují v rámci XML nastavení i další oblasti. Celkem jsou to tyto čtyři:


SložkyPrincip XML nastaveníDalší k intranetu