Princip XML nastavení

Systém flexideo vyžaduje z principu své flexibility ukládat velké objemy nastavení. Tato nastavení jsou ukládány jako celistvé bloky validních XML dat pomocí požadavků pro xml nastavení.

Tato nastavení je možné na server ukládat a pak je opět získávat dle potřeby. Je rovněž možné je třídit dle tří základních vlastností ukládaných do atributů požadavků pro ukládání a získávání těchto nastavení.

Nastavení jsou organizována pomocí dvou základních vektorů:

typový název obasti nastavení

celočíselné ID nastavení

Každé nastavení je navíc možné uložit s identifikátorem uživatele pomocí atributu user, kde se uvádí číslo uživatele dle registru uživatelů. Identifikátor uživatele je na rozdíl or určení typu atributem nepovinným. Neuvedení atributu má své důvody a také dopady:

není-li uvedeno číslo uživatele vzniká tzv. obecné nastavení ke kterému mají přístup všichni uživatelé (minimálně pro čtení - zápis je závislý na typu oblasti a oprávněních uživatele);

není-li uživatel adminem, nemá přístup k nastavením uloženým pod číslo jiného uživatele;

je-li vyžadováno neexistující nastavení pod určitým číslem uživatele, je vráceno nastavení obecné, pokud existuje s odpovídajícím typem a příp. číslem tabulky

Tyto principy platí shodně pro všechny typy oblastí. Existují však i logické rozdíly související s uživatelskými přistupy do jednotlivých oblastí:

user oblast nepracuje se zámky, všechny ostatní ano;

do shared a user mohou ukládat všichni (jako obecné nebo i pod své číslo uživatele), do corporate a public jen power uživatelé (viz. p_power v mapování uživatele;

uživatelé nastavení jako administrátoři jsou jednak zároveň vždy i power uživateli a navíc mohou pracovat i s nastaveními jiných uživatelů - mohou tedy v požadavcích uvádět jiné než svoje číslo uživatele v atributu user;

Dalším nepovinným identifikátorem je číslo nastavení.


Základní oblasti nastavení - @type

Nastavení systému flexideo jsou z důvodů třídění a dostupnosti rozděleny do čtyř základních okruhů nebo oblastí:


Číselný identifikátor - @tb-id

Každé nastavení druhu ...-table by mělo být vybaveno i číslem, i když to není nezbytně nutné. Toto číslo je určeno k instanční identifikaci nastavení v rámci oblasti a příp. i uživatele. V požadavcíc...


Popis souboru nastavení transfomace settings.mxl

Popis možného obsahu souboru settings.mxl s nastavením pro transformační procesy:


SložkyPrincip XML nastaveníDalší k intranetu