Rozklad dokumentů v databázi

Dokumenty a jejich uspořádání mají určující význam pro relační databázový model dané aplikace. Ta se totiž vytváří a doplňuje v závislosti na vytváření a úpravách dokumentů a jejich struktury v XDS.

Ve flexideo nejsou dokumenty uloženy přímo v XML, ale jsou rozloženy do relačních tabulek podle definice každého dokumentu. V praxi to znamená, že se nenavrhuje struktura tabulek, ale struktura dokumentů a propojení jejich segmentů a z této struktury se automaticky generuje struktura relačního databázového modelu.

Každý specifikovaný dokument (lépe řečeno typ dokumentu, protože se nejedná ještě o vlastní instance dokumentů, ale zatím pouze o definování struktury typu dokumentu) má podle těchto pravidel minimálně jednu tabulku, která jej reprezentuje. V této tabulce se uchovávají přímé prvky tohoto typu dokumentu. Pokud dokument obsahuje segment, kde je zapotřebí pro jeden dokument obsáhnout (například tabulkovým způsobem) několik položek - jedná se o tzv. opakovatelný segment - vygeneruje se pomocná tabulka (případně tabulky) v databázi s patřičnou relací.


Rozkládání dokumentů do databázových tabulek

Rozkládání dokumentů do databáze je klíčovým momentem celého systému flexideo. Jak uživatelé, tak i návrháři informační struktury užívají nebo vytvářejí pouze dokumenty a nikoli tabulky. Ty se vytvář...


Názvosloví klíčových sloupců tabulek

Abychom se mohli zabývat názvoslovím klíčů, musíme nejprve ujasnit, co jsou to primární a cizí klíče dokumentů a opakovaných oblastí.


Vytváření primárních a cizích klíčů segmentů a dokumentů

Pro správné pochopení struktury tabulek je třeba vědět, co jednotlivé klíče reprezentují. To nejlépe ukážeme na způsobu rozkládání dokumentů do tabulek. Nejjednodušší případ nastává u dokumentu bez o...


Co je DAD?

To, jak přesně jsou dokumenty uloženy v datbázi řeší datové mapy Data Arrays of Dcuments, tedy DAD.


Dokument a další segmentyPropojení mezi dokumentyRozklad dokumentů v databáziObecná oblast všech dokumentůPřehled řídících atributů dokumentůHistorie změnPrincip rozpracovaných dokumentůMetadataPohledy a pseudo typyPrincipy mapování na jiné aplikaceXSD schemata dokumentů dle XDS