Způsoby tvorby definice XDS

V předchozích článcích jsme nahlédly na celkový obsah XDS z "ptačí" perspektivy. Nyní se zaměříme na jednotlivé části a popíšeme si způsob jejich vytváření a základní závislosti.

Nebueme se zde zabývat nástrojem XDS designer, který slouží pro tvorbu XDS v praxi (jeho popis naleznete zde v sekci replikátor.) Popis v této sekci je věnován principům a vlastnostem XDS jako takovým


Kmen definice

Vzhledem k tomu, že v XDS může být definováno mnoho různých typů dokumentů, je zapotřebí dalších nástrojů pro jejich roztřídění. Za tímto účelem jsou v systému flexideo specifikovány skupiny dokument...


Specifikace skupin dokumentů

Mnohdy dlouhý dokumentů lze pro uživatelské rozhraní rozdělit do přehledných a dle potřeby dostatečně větvených skupin pomocí specifikací DocGroup - jimž patří první kmenová větev XDS. Obsah skupin p...


Definice šablon prvků

Pro často opakované segmenty ve finálních definicích dokumentů je možné vytvářet šablony jako nástroj pro zjednodušení a zkrácení návrhu definitivních struktur. Pro prvek má uzel šablony název Elemen...


Definice šablon oblastí

Pro často opakované segmenty ve finálních definicích dokumentů je možné vytvářet šablony jako nástroj pro zjednodušení a zkrácení návrhu definitivních struktur. Pro oblast má uzel šablony název Areat...


Syntaxe odkazů na segmenty

V rámci definice vlastností jednotlivých segmentů je třeba provádět odkazy na jiné segmenty. Jde například o využití ve vlastnosti source pro propojování dokumentů, ale i o celou řadu dalších vlastno...


Podmíněnost segmentů

Krom omezení přístupu na databázové úrvoni je možné omezovat viditelnost či editovatelnost na úrovni formuláře. K tomuto účelu slouží dvě vlastnosti definovatelné u oblasti anebo prvku:


Výrazy pro filtry

Na různých místech v XDS definici je třeba filtrovat seznam dostupných dokumentů pro omezení dostupné množiny. Filtry jsou zadávány ve formě srovnávacích, logických výrazů specifikujících podmínky vy...


Služby - propojování dokumentů

Pro smysluplné ukládání informací je mimo jiné zapotřebí jejich vzájemná propojitelnost souvisejících položek. K těmto propojením v systému flexideo slouží klíče, které jsou však ve struktuře databáz...


Základní pojmyObecná pravidla zápisu XDSZpůsoby tvorby definice XDSPřehled všech vlastností a jejich použitelnostPřebírání vlastností vazbouPřehled funkcí použitelných ve výrazech