Způsoby tvorby definice XDS

V předchozích článcích jsme nahlédly na celkový obsah XDS z "ptačí" perspektivy. Nyní se zaměříme na jednotlivé části a popíšeme si způsob jejich vytváření a základní závislosti.