Kmenové substruktury různých definic

Substruktury uváděného jako kmenové, které jsou použitelné pro různé definice (i vč. kmen. definic dokumentů).


Obal obsahu definice content

Každá kmenová definice segmentu, jeho šablony či rozhraní obsahuje vedle vlastností ve formě parametrů, obsahuje také uzel content s definovaným obsahem. Jedinou výjimkou v kmenových definicíc...


Obal služeb dokumentu services

Kmenová definice určená pro jako finální definice dokumentu DocumentDef či rozhraní InterfaceDef potřebuje uzel pro umístění nabídky služeb pro využití v jiných dokumentech jako zdroje. Struktura pr...


Ostatní substruktury


Jazyková nastavení lang

Struktura lang nabízí možnost prezentace určitého segmentu v jiném, než výchozím jazyce pro jinak hovořící uživatele. Struktura lang vložením do segmentu modifikuje některé jeho vlastnosti pro...


Modifikace segmentu modification

Uzel modification je substruktura segmentu sloužící pro nastavení jeho COMEX sub-modifikace s parametry.


Substruktura option

položka výběru v prvku


Definice seznamu pro roletku výběrového prvku select

V definici prvku je možné zadat pevný seznam hodnot, které jsou nabízeny uživateli. Tento seznam je úzce spojen s nastavením vlastnosti input a pokud není v souladu, replikátor tvorbu zastaví....


Doplnění statického textu text

Substruktura umožňující přímo na stránku dokumentového formuláře, tiskového náhledu apod. přidat statický text.


Navazující substruktura


Mapování segmentu dokumentu mapp-to

Každý segment dokumentu, tedy každý prvek nebo oblast, může být mapován do externí aplikace za účelem výměny dat. Mapování se provádí přidáním struktury mapp-to do mapovaného segmentu. Každé t...


Substruktura mapp-to-app

kmen mapy do externí aplikace


Mapování na externí aplikace

Dle principů mapování je základem každé mapy kmenová struktura mapp-to-app uváděná u interních typů dokumentů. Pokud je mapovací struktura součástí některé šablony prvku či oblasti, je třeba u...


Specifické substruktury dokumentůKmenové substruktury různých definicSubstruktury mapování na externí aplikaceDalší substruktury definicVlastnosti, které lze u substruktur uvádět