Formátování a zobrazení

Vlastnosti pro formátování a zobrazení určují, to za má být segment za daných okolností v dokumentu zobrazen, jaký má mít formát při tisku, jaký formát má mít popisek segmentu a jaké má být použito rozložení segmentu v dané oblasti dokumentu. Pojďme se podívat na jednotlivé vlastnosti a jejich možnosti.