Formátování a zobrazení

Vlastnosti pro formátování a zobrazení určují, to za má být segment za daných okolností v dokumentu zobrazen, jaký má mít formát při tisku, jaký formát má mít popisek segmentu a jaké má být použito rozložení segmentu v dané oblasti dokumentu. Pojďme se podívat na jednotlivé vlastnosti a jejich možnosti.


Vlastnost form-tab form-tab

Řešení záložek tabu


Vlastnost label-by label-by

Umožňuje dynamický štítek použitím hodnoty z odkazovaného prvku.


Podmíněnost zobrazení segmentu appear-if

Zadání podmíněného zobrazení segmentu dokumentu. Segment se zobrazí pouze při splnění podmínky (je-li definována).


Koncept concept

Možnost bližšího uspořádání více kolonek prvků na řádcích formuláře. Standardně je každá kolonka na samostatném řádku.


Vlastnost layout layout

Možnost ovlivnit rozložení kolonek prvků v responzivním na řádcích formuláře. Standardně je každá kolonka na samostatném řádku.


Ovlivnění šířky hlavičky tabulkové oblasti head-width-infl

Tato vlastnost je používána velmi okrajově jako vlastnost prvků v tabulkové oblasti a má své naprosto specifické použití. Nastavuje fixně šířku sloupce v tabulkové oblasti.


Změna pořadí order

Pomocná vlastnost umožňující zajistit správné pořadí potomka i v situacích, kdy se na větev doplňují segmenty zdroje či výchozí šablony oblasti.


Formátování segmentu style

Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci segmentu jako celek v automaticky generované šabloně pro tiskový náhled.


Formátování popisku style-of-label

Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci názvu segmentu v automaticky generované šabloně pro tiskový náhled (aplikována v rámci třídy určené vl. style).


Formátování kolonky style-of-field

Určuje formátovácí CSS třídu pro prezentaci hodnotu prvku v automaticky generované šabloně pro tiskový náhled (aplikována v rámci třídy určené vl. style).


Volba přepínače oblasti switch-by-element

Výběr zaškrtávacího prvku či roletky, který je obsažen v oblasti a sám o sobě je skryt, protože je bez vlastního štítku zobrazován přímo v hlavičce oblasti. Účelem je možnost navázat efektivněji na p...


Věcné označení typical

Věcné označení prvku jako typického tj. často používaného, protěžovaného v rámci daného typu dokumentu.


Vlastnost view-of

U dokumentu se zapisuje jméno výchozího dokumentu, u segmentu odkaz na odpovídající segment dokumentu výchozího. Zápisem této vlastnosti se dokument určuje jako pohledový typ. U segmentů pohledového ...


Vlastnost view-of-filter view-of-filter

Umožňuje filtrovat zejm. opakovatelné segmenty, které se mají aktuálně načíst do pohledu při otevírání. Odkazy jsou při načítání převedeny na relativní s ohledem na načítací uzel.

Přehled všech vlastností viz. zde.


Přehled definičních uzlů segmentůVlastnosti pro identifikaciVlastnosti určující strukturu databázeVlastnosti pro nastavení přístupuFormátování a zobrazeníOšetření vstupu datSpecifikace pohledových a pseudo dokumentůSpecifické parametry dokumentů