XDS je XML dokument

XDS jako XML dokument je možné zpracovat v jakémkoli XML dokumentu, pokud bude dodržena struktura definice. Pro XDS existuje obecná definice dokumentu (DTD), kterou je možno stahnout zde. Dále je třeba dodržet syntaxi a význam zápisu vlastností jednotlivých segmentů. Vlastní zápis je pak možno provádět vaším oblíbeným XML editorem.

V definici se vyskytují určitá specifika, jako např. zápis odkazů či variabilní seznamy jmen, které je třeba dohledávat a zadávat správně. Pro tyto účely je v replikátoru k dispozici v oblasti dalších nástrojů pod odkazem "Tvůrce odkazů v navrhovaném XDS" (viz. obr.).

tvurce-odkazu-v-xds

Při otevření jste, podobně jako při tvorbě verze, vyzváni k zadání hlavní a příp. seznamu dalších doplňkových XDS, ze kterého má být odkaz tvořen. Po zobrazení okna pak máte možnost procházet navrhovaná XDS a zároveň tak tvořit odkazy. U XDS jde o to, že některé segmenty jsou odvozeny až při vlastním generování verze replikátorem a je třeba jít ke zdrojovým segmentům, které jsou replikovány. V kolonce relativního odkazu se vám pak zobrazuje potřebný cílový odkaz.

Pokud si chcete tyto starosti z velmi podstatné části usnadnit, použijte vestavěný editor XDS, který nabízí IntelliSense a řadu jiných pomocných nástrojů navržených pro snadnější práci při návrhu XDS definice. Viz. xds designer v další části.