Metadata

Nástroj meta-data ve flexideo slouží k ukládání pomocných dat, sloužících zejména pro optimalizaci fungování přehledů a akcí.

Jde o jednoduché datové prvky, na které není navazována žádná další struktura, a které nejsou součástí flexideo dokumentů skládaných a rozkládaných z a do databáze.

Jsou však součástí hlavních tabulek jednotlivých typů flexideo dokumentů a tak pomocí nich lze dobře optimalizovat či vylepšovat dotazy do databáze. Tím lze výrazně vylepšit funkčnost přehledů a akcí.

Tím, že metadata nejsou přímou součástí dokumentů, jednotlivé zápisy těchto údajů nejsou součástí historie změn. Nelze je tedy najít v historii dokumentu.

Jde skutečně jen o optimalizační a pomocné údaje, na kterých by se nemělo dále stavět. Jejich primární funkcí má být například rychlejší dostupnost údajů uživateli, rychlejší informovanost či notifikace uživateli o určitých stavech, které je možno otevřením ověřit pomocí výpisů podkladových dat dokumentů.

Je silně nedoporučováno používat metadata jako zdrojové vstupní údaje pro akce tak, aby z nich byl počítán další obsah dokumentů.

Viz též popis “Definice meta-data” a “Požadavek set-metadata”.