Počáteční hodnoty v oblasti x-common xcommons-init

Každý typ dokumentu obsahuje vedle definovaných oblastí a prvků také obecnou oblast x_common. Při potřebě nastavit jiné než standardní výchozí hodnoty prvků v této oblasti je tu k dispozici vlastnost xcommons-init složená z částí pro jednotlivé prvky, které se v této oblasti nacházejí a má následující syntaxi:

syntax
[label:...][view_type:...][author:...][initiator:...][division:...][createdate:...][createtime:...][changedate:...][changetime:...][folder:...][to_process_nd:...][messenger:...][archival:...][deleted:...][docnote:...][addition-add_type__:...][addition-author:...][addition-initiator:...][addition-icon:...][addition-caption:...][addition-private:...][addition-reference:...][addition-doctype:...][addition-dockey:...][addition-date:...][addition-time:...][addition-comment...]

Pokud tedy budete chtít napříkla v dokumentu typu smlouva zadat delší název dokumentu, který se ukládá do obecné vlastnosti x_common/label v každém dokumentu, můžete použít následující zápis:

example
label: Obchodní smlouva;

Obsahy vlastností zadáváte bez apostrofů či jiných textových kvalifikátorů. Pokud pak bude třeba po uložení nového dokumentu smlouvy poslat zprávu pro její další zpracování, můžeme nastavit obecný prvek messenger na hodnotu požadovaného uživatele, např. č. 99 a rozšířit nastavení xcommons-init takto:

example
label: Obchodní smlouva; messenger: 99;

Tímto způsobem je možné nastavovat výchozí hodnoty u nových instancí pro následující prvky v obecné oblasti:

label - Popisek dokumentu; datový typ: varchar(150); syntaxe: {value};

view_type - Pohledový typ; datový typ: varc(150); syntaxe: {value};

author - Autor (č.) dokumentu; datový typ: number(4); syntaxe: {value};

initiator - Iniciátor (č.) dokumentu; datový typ: number(4); syntaxe: {value};

division - Divize; datový typ: numb(4); syntaxe: {value};

createdate - Datum vytvoření; datový typ: date; syntaxe: {value};

createtime - Čas vytvoření; datový typ: time; syntaxe: {value};

changedate - Datum poslední změny; datový typ: date; syntaxe: {value};

changetime - Čas poslední změny; datový typ: time; syntaxe: {value};

folder - Složka v MS Exchange; datový typ: varc(250); syntaxe: {value};

to_process_nd - Zařadit do proces. uzlu č.; datový typ: numb(6); syntaxe: {value};

messenger - Generovat zprávu uživ. č.; datový typ: numb(6); syntaxe: {value};

archival - Archivní; datový typ: boolean; syntaxe: false | true;

deleted - V koši; datový typ: boolean"; syntaxe: false | true;

docnote - Poznámka k dokumentu; datový typ: text; syntaxe: {value};

addition-add_type__ - Typ doplňku; datový typ: varc(10); syntaxe: note | document | file | sign;

addition-author - Autor (č.) doplňku; datový typ: number(4); syntaxe: {value};

addition-initiator - Iniciátor (č.) doplňku; datový typ: number(4); syntaxe: {value};

addition-icon - Jméno ikony doplňku; datový typ: varc(100); syntaxe: {value};

addition-caption - Nadpis doplňku; datový typ: varc(100); syntaxe: {value};

addition-private - Značka doplňku; datový typ: bool; syntaxe: {value};

addition-reference - Odkaz doplňku; datový typ: varc(300); syntaxe: {value};

addition-doctype - Typ dokumentu doplňku; datový typ: varc(250); syntaxe: {value};

addition-dockey - Pořadník dok. doplňku; datový typ: numb(9); syntaxe: {value};

addition-date - Datum zařazení doplňku; datový typ: date; syntaxe: {value};

addition-time - Čas zařazení doplňku; datový typ: time; syntaxe: {value};

addition-comment - Komentář doplňku; datový typ: text; syntaxe: {value};


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost xcommons-init je možné uvést u následujících uzlů:

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;


Vlastnost xcommons-init

Tato vlastnost umožňuje nastavovat výchozí vlastnosti prvků dokumentu v jeho obecné oblasti x-common i bez nutnosti tuto oblast do definice přímo zavádět pomocí base-on.

syntax
[label:...][view_type:...][author:...][initiator:...][division:...][createdate:...][createtime:...][changedate:...][changetime:...][folder:...][to_process_nd:...][messenger:...][archival:...][deleted:...][docnote:...][addition-add_type__:...][addition-author:...][addition-initiator:...][addition-icon:...][addition-caption:...][addition-private:...][addition-reference:...][addition-doctype:...][addition-dockey:...][addition-date:...][addition-time:...][addition-comment...]

Vlastnost xcommons-adds xcommons-addsVlastnost file-name file-nameVlastnost form-properties form-propertiesOšetření děr v číselných řadách gappySkupina dokumentu groupPřepočet štítku dokumentu label-conversionVýchozí hodnota štítku dokumentu label-initialVlastnost node nodeVlastnost no-schemas no-schemasZámek otevření instance dokumentu open-lockVlastnost other-langs other-langsVlastnost removable removableRegistr uživatelů users-registerVlastnost schemas schemassign-descr sign-descrTyp realizace tisku temp-typeVlastnost test testDB indexace prvků v obecné oblasti xcommons-indexPočáteční hodnoty v oblasti x-common xcommons-init