Snížení omezení přístupnosti nástrojů dok. tool-section

Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, která jsou zapotřebí pro zpřístupnění specifikovaného nástroje dokumentu ve standardním pracovním rozhraní určitému okruhu uživatelů.

syntax
[ {sectionName} [#levNo a] [, #levNo b] [, #levNo c] [, #levNo e] [, #levNo f] [, #levNo h] [, #levNo i] [, #levNo k] [, #levNo l] [, #levNo m] [, #levNo n] [, #levNo p] [, #levNo r] [, #levNo s] [, #levNo t] [, ... ]

Stejně jako slouží vlastnost section pro snížení potřebné přístupové úrovně nastavené pomocí secrecy-lev pro určitý okruh uživatelů, slouží tool-level u dokumentu pro zpřístupnění všech nebo vybraných nástrojů určité skupině uživatelů.

Syntaktický zápis tool-section je rovněž velmi podobný zápisu vlastnosti section a to opět pouze se stejným rozdílem jaký je mezi tool-level a secrecy-lev - tedy že na místo druhů přístupů (r, s či [e]) jsou za číslem úrovně uváděny názvy či značky jednotlivých nástrojů.

Zápis vlastnosti tool-section je tedy takový, že pro vybraná oddělení můžete stanovit nižší restrikce než jaká jste stanovili pro všechny pomocí tool-level. Pokud u dokumentu neuvedete tool-level, je uvádění tool-section bezpředmětné, protože podobně jako vlastnost section nemůže ani tool-section přístupnost omezovat, může ji jen snižovat a výchozím stavem přístupnosti nástrojů je plná přístupnost (pokud má uživatel na dokument nárok).

Můžeme tedy například zapsat:

<tool-level>3,4p</tool-level>
<tool-section>taxace:2;provoz:2,3p</tool-section>

Taxátor bude v tomto případě potřebovat na všechny nástroje pouze úroveň 2, pracovník provozu také s tím že pro tisk potřebuje 3. V dalším příkladu nastavení tool-section ponecháme a opravíme pouze tool-level:

<tool-level>3f,4p</tool-level>
<tool-section>taxace:2;provoz:2,3p</tool-section>

Uvedené nastavení bude mít stejný dopad jako následující:

<tool-level>3f,4p</tool-level>
<tool-section>taxace:2f,2p;provoz:2f,3p</tool-section>

Jde o to, že jen pomocí tool-level vytváříme restrikci. Pomocí tool-section ji jen zmírňujeme. Pokud tedy v tool-level nevytvoříme restrikci na všechny nástroje, jako je tomu pouze v prvním příkladu, pak ji samozřejmě nemůžeme v tool-section zmírňovat (ani celkově ani pro jednotlivé nástroje).


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost tool-section je možné uvést u následujících uzlů:

DocumentDef - dokument nebo šablona d. (kmenová definice) - jako parametr;


Vlastnost tool-section

Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, která jsou zapotřebí pro zpřístupnění specifikovaného nástroje dokumentu ve standardním pracovním rozhraní určitému okruhu uživatelů.

syntax
[ {sectionName} [#levNo a] [, #levNo c] [, #levNo e] [, #levNo f] [, #levNo h] [, #levNo i] [, #levNo k] [, #levNo l] [, #levNo m] [, #levNo n] [, #levNo p] [, #levNo q] [, #levNo r] [, #levNo s] [, #levNo t] [, ... ]

Bezpečnostní úroveň secrecy-levBezpečnostní úroveň pro oddělení sectionOmezení přístupnosti nástrojů dokumentu tool-levelSnížení omezení přístupnosti nástrojů dok. tool-section