Datový typ data

Specifikace datového typu prvku, jež určuje druh dat ukládaných do databáze.

syntax
[type: ...;][fraction-digits: ...;][length: ...;][max-exclusive: ...;][max-inclusive: ...;][max-length: ...;][min-exclusive: ...;][min-inclusive: ...;][min-length: ...;][total-digits: ...;]

Vlastnost je složena z několika částí, jež postihují různé okruhy popisu ukládaných dat. Hlavní a jedinou univerzálně povinnou částí je část type. Další části jsou či nejsou potřebné s ohledem na tento základní typ.


Část type

Specifikace základního datového typu pomocí klíčového slova.

syntax
boolean | currency | date | char | file | image | key | number | text | time | varchar | video

Stručný popis jednotlivých typů:

boolean - logická hodnota spojovaná se zatrhávacím polem či dvojpolem;

currency - číselná, většinou desetinová hodnota s uvedením znaku měny;

date - datumový údaj uváděný bez specifikace času;

file - kolonka se souborem, přičemž do tabulky databáze je ukládán pouze odkaz;

char - řetězcový údaj s pevně daným počtem znaků;

image - údaj s obrázkem, přičemž do tabulky databáze je ukládán pouze odkaz na soubor obrázku;

key - celočíselný údaj (big-integer) pro ukládání klíčů a dalších číselných identifikátorů;

number - celočíselná či desetinná číselná hodnota;

text - pole pro ukládání delších textů, jež je většinou spojována s polem textarea;

time - časový údaj uváděný bez specifikace kalendářního data;

varchar - údaj pro ukládání běžných textů (řetězců s proměnlivou délkou);

video - umožňuje připojit video, přičemž do tabulky databáze je ukládán pouze odkaz na soubor;

S ohledem na zvolený typ pak je nebo naopak není třeba uvádět některou z dalších částí složené vlastnosti data pro kompletní specifikaci ukládaných dat.


Část currency

Kód měny. Není omezováno na platnost a mohou být užívány i jiné znaky než-li je měna.

syntax
{short-text}


Část fraction-digits

Počet desetinných míst u číselných typů. Spolu s total-digits určuje formát použitelný pro zápis a prezentaci čísla.

syntax
{#number}


Část length

Délka udávající přesný počet znaků, který má mít datový typ char.

syntax
{#number}


Část max-exclusive

Číselná hodnota, kterou již není možné zadat, a která tak ohraničuje maximální možnou hodnotu.

syntax
{#number}


Část max-inclusive

Maximální možná číselná hodnota, kterou je do prvku možné zapsat.

syntax
{#number}


Část max-length

Maximální možný počet znaků u proměnných textových datových typů varchar a text.

syntax
{#number}


Část min-exclusive

Číselná hodnota, kterou již není možné zadat, a která tak ohraničuje minimální možnou hodnotu.

syntax
{#number}


Část min-inclusive

Minimální možná číselná hodnota, kterou je do prvku možné zapsat.

syntax
{#number}


Část min-length

Minimální možný počet znaků u textových polí nebo počet číslic u číselných typů (vč. příp. desetin).

syntax
{#number}


Část pattern

Pro prvky umožňuje nastavit vstupní srovnávací vzor ověření hodnoty prvku při zápisu do XML dat. Na rozdíl od mask není reprezentováno funkcí umožňující úpravu hodnoty - výsledkem je pouze přijetí či odmítnutí zápisu.

syntax
{regular-expression}


Část total-digits

Maximální možný počet číslic u číselných typů number a currency vč. příp. desetin ve faction-digits.

syntax
{#number}


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost data je možné uvést u následujících uzlů:

ElementDef - šablona prvku (kmenová definice) - jako parametr;

meta-element - prvek meta-dat (segment uvnitř definice);

element - prvek (segment uvnitř definice);


Vlastnost data

Specifikace datového typu prvku, jež určuje druh dat ukládaných do databáze.

syntax
[type: ...;][fraction-digits: ...;][length: ...;][max-exclusive: ...;][max-inclusive: ...;][max-length: ...;][min-exclusive: ...;][min-inclusive: ...;][min-length: ...;][total-digits: ...;][nullable: ...;]

Automatický identifikátor autoidentityDatový typ datad-type kompilacePřímé nastavování některých vlastností do DAD dad-infoVyjmenování zdroje enumerate-sourceVlastnost characterIndexování podle prvku indexDědění struktury služby inherit-structureOpakovatelnost repetitionUrčení zdroje dat sourceStejný zdroj pro segmenty v různých větvích source-keyMapování služby na dokument take-fromZajištění jedinečnosti hodnoty unique