Obal obsahu definice content

Každá kmenová definice segmentu, jeho šablony či rozhraní obsahuje vedle vlastností ve formě parametrů, obsahuje také uzel content s definovaným obsahem. Jedinou výjimkou v kmenových definicích je definice š. prvku ElementDef, protože prvek je atomárním segmentem, který již žádné další neobsahuje a tedy nemá ani uzel content v definici povolen.

Definice, která uzel content nabízí jej zároveň vyžaduje jako svou nedílnou součást a tento uzel musí být v rámci takové definice uveden právě jednou a není tedy opakovatelný.

Nastavitelné vlastnosti uzlu content

Substrukturu content není možné dále specifikovat žádnými vlastnostmi.