Modifikace segmentu modification

Uzel modification je substruktura segmentu sloužící pro nastavení jeho COMEX sub-modifikace s parametry.

U výchozích modifikátorů (komponent) systému COMEX pro tabulky a formuláře je možné nastavovat pro jejich části, u formulářů jde o segmenty, dílčí, tedy sub-modifikace, které využívají možnosti doplňování dílčích, tedy sub komponent. Více na toto téma viz možnosti submodifikací.

Nastavitelné vlastnosti uzlu modification

Substrukturu modification je možné specifikovat následujícími vlastnostmi:

comment - Pracovní komentář segmentu pro účely popisu defince. Nezobrazuje se finálnímu uživateli.;

discarted - Pomůcka VYŘAZENÍ (tj. "odpoznámkování" v kódu definice). Je-li uzel označen touto vlas ...

name - Jednoznačná a jedinečná identifikace uzlu na dané úrovni zařazení, tedy na větvi či v sezna ...

range - Vymezení rozsahu pro použití modifikace. Vlastnost musí uvádět alespoň jeden použitý rozsa ...

release-level - Specifikace bezpečnostní úrovně, která již danou substrukturu pro určitý okruh uži ...

release-section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, kde se již daná su ...

secrecy-lev - Specifikace bezpečnostní úrovně, která je zapotřebí pro zpřístupnění segmentu určité ...

section - Specifikace oddělení a bezpečnostní úrovně pro tato oddělení, která jsou zapotřebí pro z ...