Podmíněná upravitelnost prvku edit-if

Zadání podmíněného schopnosti editace prvku či oblasti prvků dokumentu. Segment je možné ve formuláři měnit či zapisovat pouze při splnění podmínky (je-li definována).

{logical-expression} | none

Vlastnost edit-if má stejnou syntaxi jako vlastnost appear-if pouze s tím rozdílem, že se netýká zobrazování segmentu uživateli, ale že se jedná o podmínku možnosti editace a že je možné jej uvést jen u prvků.

Principiálně jde o to, že pokud atribut není uveden prvek je možné editovat, pokud k tomu má daný uživatel patřičné oprávnění (viz. secrecy-lev a section). Do této vlastnosti je možné uvést výraz, jehož výsledkem musí být logická hodnota true nebo false. Pokud je hodnota false, obsah prvku nemůže uživatel upravit i když je viditelný a naopak. Vždy však platí, že edit-if je uplatňováno pouze v případě, že daný uživatel má patřičná oprávnění (tj. zmíněné secrecy-lev a section).

V rámci logického výrazu edit-if je možné pro ověřování prázdných hodnot používat klíčového slova emptyValue.

Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost edit-if je možné uvést u následujících uzlů:

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);