Specifikace podmínky pro zdroj dat source-filter

Nastavuje omezení použitelných zdrojových instancí při jejich výběru ve formuláři dokumentu.

syntax
{logical-expression}

Účelem toto atributu je usnadnění nebo zabezpečení správného výběru zdrojové instance dokumentu v právě používaném výběrovém uzlu v instanci editovaného dokumentu. Vlastnost source-filter má účinnost, pouze s atributy source, kde je uvedeno klíčové slovo foreign, lexicon nebo initial. Do atributu source-filter se zadává textový řetězec s logickým výrazem, který má za úkol roztřídit zdrojové dokumenty.

Pokud bychom například v kontaktech (dokument kontakt) měli v oblasti ostatni zaškrtávající pole, zda tento kontakt je naším klientem (je_klientem). Tento údaj bychom "vyvedli" do služby inicialy a my bychom v našem systému flexideo vytvářeli faktury, pak bychom na faktuře mohli mít oblast klient. Tato oblast by využívala služby inicialy dokumentu kontakt. Abychom obsluze usnadnili výběr (a zabezpečili, že bude fakturováno pouze klientům), zvolíme pro oblast klienta na faktuře následující definici vstupního filtru:

source-filter="::/inicialy/jeklientem == true"

Definice celé oblasti na faktuře by pak vypadala následovně:

<area name="klient" source="foreign:kontakt:/inicialy" source-filter="::/jeklientem == true">
<element name="nazev"/>
<area name="fakturacni_adresa"/>
<element name="ic"/>
<element name="dic"/>
</area>

Obsluha pak při vystavování faktury bude mít možnost výběru pouze z klientů a ostatní kontakty jí zůstanou skryty.


Zásady pro vytváření filtru

Vzhledem k tomu, že se jedná o využití SQL jazyka pro dotazování, do kterého se výrazy filtru překládají, je třeba využívat pouze funkce, které tento jazyk podporuje, pokud jejími argumenty (přímými či vnořenými) je odkaz do cizího, filtrovaného dokumentu. Pokud argumenty přebírají pouze hodnoty, nebo odkazy do místního dokumentu, které jsou v momentu dotazu převedeny na konkrétní hodnoty dokumentu z nějž se dotazujete, mohou být využity všechny funkce označené kategorií script (dostupné funkce a jejich kategorie viz. příloha "Přehled použitelných funkcí").

Více o zápisech source-filter naleznete také v popisu výrazů pro filtry.


Potenciální vlastnické uzly

Vlastnost source-filter je možné uvést u následujících uzlů:

element - prvek (segment uvnitř definice);

area - oblast (segment uvnitř definice);


Vlastnost source-filter

Nastavuje omezení použitelných zdrojových instancí při jejich výběru ve formuláři dokumentu.

syntax
{logical-expression}

Zákaz kopírování hodnoty prvku disclonableVlastnost place-holder place-holderVlastnost required-if required-ifPodmíněná upravitelnost prvku edit-ifVlastní šablona segmentu custom-tempFormulářový typ inputf-type kompilaceZadání počáteční hodnoty initialÚplná změna políčka vlastní šablonou field-tempVlastnost join-fromPropojená nabídka prvku linked-offerVýběr hodnoty z dodatečného seznamu lexiconSpecifikace masky pro zadání údajů maskPrvek s generováním zprávy messengerVlastnost merge mergeOtevření formuláře openedVlastnost preserveMožnost rychlé nabídky quick-offerZadání vyžadování hodnoty requiredMožnosti chování zdroje source-behaviourSpecifikace podmínky pro zdroj dat source-filterVýchozí upřesnění opakování starting-specification