Neinstanční - special

Třída special je jako jediná neinstanční. To znamená, že pro umístění komponenty této třídy na stránce není zapotřebí žádného aplikačního obsahu. Do této třídy patří různé doplňkové komponenty, jako jsou obrázky, banery apod. Tato třída tedy nemá ani rozsahy v platném slova smyslu, protože k nim neexistují definice instancí v dané třídě a rozsahu. Tyto komponenty pracují bez konkrétního aplikačního rozsahu a veškeré jejich proměnlivé části jsou dány parametrizací komponenty na stránce.

Je však dodržována syntaxe zápisu na obsah komponenty a názvy uváděné na místo rozsahů slouží pro strukturovanější organizaci finálních komponent speciální třídy. Za klíčovým slovem v odkazu na modifikátor komponenty je uvedena dvojtečka, ale za ní již není žádný obsah, tedy specifikace instance, případně může být uvedeno explicitně klíčové slovo undefined.

Příklad odkazu na speciální komponentu na stránce:

comex.special.header:.logo

Tento odkaz je uveden u jednoduché komponenty, která na stránku zavádí firemní logo (více o tvorbě komponent viz. kapitola modifikátory).